Centrum jazykového vzdělávání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (CJV FF UP) je tvořeno těmito segmenty: Akademická divize CJV, Jazyková škola UPLIFT, Čeština pro cizince/Czech for Foreigners, Letní škola slovanských studií.

Akademická divize CJV  se systematicky podílí na zkvalitňování kompetenčního profilu studentek a studentů FF UP  v bakalářských a magisterských studijních programech rozvíjením cizojazyčných kompetencí s orientací na odbornou, profesní i akademickou komunikaci.

Studující mohou vybírat z více než 80 kurzů v 8 jazycích: angličtina, francouzština, italština, latina, němčina, ruština, španělština a švédština. V průměru navštěvuje jazykovou výuku Akademické divize CJV každý semestr cca 2000 studujících.

Co nabízíme

Vedle kurzů obecného jazyka všech úrovní nabízí Akademická divize CJV i akademicky a profesně orientované kurzy, např. Academic English, Business English, Professional Communication in English.

Akademická divize CJV realizuje zkoušky z cizího jazyka v rámci  kombinovaného studia z anglického, francouzského, italského, německého, španělského i ruského jazyka.

Studující v doktorském studijním programu mohou na CJV vykonat povinnou zkoušku z cizího jazyka.

Projektová činnost

Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Do projektu Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP řešeného Oddělením mezinárodních vztahů RUP bylo zapojeno 6 fakult UP. Tyto kurzy jsou studentkám a studentům všech fakult UP každoročně dále nabízeny, a to v anglickém jazyce.

CJV FF UP bylo úspěšně zapojeno do projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce.

V součinnosti s Magistrátem města Olomouce jsme byli řešiteli projektu Zkvalitnění průvodcovských služeb.

Spolu s irskou jazykovou školou ACET jsme byli v letech 2021-2022 řešiteli projektu ISCOLANG.

V současné době je CJV zapojeno do projektu Bringing Academic Writing courses in English up-to-date.

Mezinárodní jazykové certifikáty

Studenti a také široká veřejnost mají možnost získat mezinárodní  jazykové certifikáty z angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.

Akademická divize CJV je zkušebním centrem  certifikátů Goethe-Institutu  a pro studenty UP organizuje od letního semestru 2016/2017 i přípravné kurzy.

Akademická divize CJV je jediným testovacím centrem Oxford Test of English v ČR a od roku 2022 je na CJV možné složit i zkoušku CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince).

Jazyková škola UPLIFT organizuje přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými rodilými mluvčími.

Od ledna 2024 je CJV FF UP zkušebním centrem Zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)