Rozvrh prezenčního studia (Bc., Mgr.)

ROZVRH CJV -  ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

 

Učebna č.

8:00 - 9:30  (2-3)

9:45 – 11:15     (4-5)

11:30 – 13:00     (6-7)

13:15 – 14:45    (8-9)

15:00 – 16:30   (10-11)

16:45 - 18:15 (12-13)

18:30 - 20:00 (14-15)

 

203

KAS

KAS

KAS

KAS

KAS

 

 

 PO

205/2.05

AS3+APSS3 VYSLOUŽILOVÁ

AJ1 (AM1) VYSLOUŽILOVÁ

AJ1 (AM1) VYSLOUŽILOVÁ

ECEX HAYWARD

AJ5 (AS1) HAYWARD

 

 

13/1.03

AJ1 (AM1) LEVÁ

SZAC1 CEFEROVÁ

AJ5 (KAS) LEVÁ

AJ3 (AM3) LEVÁ

AJ5 (APOL1)  ÖBRINK

NJH1 BENNOVÁ

 

14/1.04

SZAC3 CEFEROVÁ

NJ1 NOVÝ

AJ3 (AM3) VÁLKOVÁ

NJ1 NOVÝ

NJ3 (NVU3)  NOVÝ

 

 

15/1.05

IJ1 (IDUP1) SKŘÍČKOVÁ

  AEEX ÖBRINK

IJ3(IZAC3) SKŘÍČKOVÁ

IJ1 (IZAC1) SKŘÍČKOVÁ

RJ1 (RZ1) ANDREJS

 

 

16/1.06

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

 

HRAD/JK/DVULME

 

CJV/LMOR3 POKORNÁ  HR/2.14

CJV/BAZL1 POKORNÁ JK/DVULE

 

 

 

 

ÚT

203

KAS

KAS

KAS

KAS

KAS

 

 

205/2.05

FJ1 UVÍROVÁ

FZAC1 UVÍROVÁ

AGS VÁLKOVÁ

 

AJ3 (AM3) HAYWARD

 

 

13/1.03

AJ5 (AZUP1) HAYWARD

NJH3 BENNOVÁ

RJ3 (RZ3) BALANOVA

NJH1 BENNOVÁ

RJ1 (RZ1) BALANOVA

 

 

14/1.04

AJ1 (AZUS1) ÖBRINK

RJ3 (RZ3) BALANOVA

NJ5 NOVÝ

AJ1 (AM1) LEVÁ

KZ1 ABDRAKHMANOVA

NDUP1 NOVÝ

 

15/1.05

IJ3 (IDUP3) SKŘÍČKOVÁ

IJ3 (IZAC3) SKŘÍČKOVÁ

AJ3 (AM3) LEVÁ

IJ1 (IZAC1) SKŘÍČKOVÁ

SVZ1 ÖBRINK

AJ5 (APOL1)  ÖBRINK

ARZ1 KASSEM

16/1.06

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

 

HR/2.14

 

CJV/LMOR1 POKORNÁ

KAL/STYB1 POKORNÁ

 

 

 

 

ST

203

KAS

KAS

KAS

PCE1  ÖBRINK

KAS

 

 

205/2.05

AJ1 (APSM1) VÁLKOVÁ

AJ3 (APSM3) VÁLKOVÁ

SJ3 (SMP3)  CEFEROVÁ

NPK1 STRIGL

NJH1 NOVÝ

NJH1 NOVÝ

 

13/1.03

AJ5 (APSS1) VYSLOUŽILOVÁ

AJ5 (AS1) VYSLOUŽILOVÁ

SJ1 (SMP1) BAZGEROVÁ

NJH3 BENNOVÁ

NEKO STRIGL

 

 

14/1.04

 

NJ3 NOVÝ

AJ3 (AM3) LEVÁ

AJ3 (AM3) LEVÁ

AJ5 (APOL1)  ÖBRINK

 

 

15/1.05

SJ3 (SMP3)  CEFEROVÁ

IJ5 (IMP1+IMP3) SKŘÍČKOVÁ

IJ3 (IZAC3) SKŘÍČKOVÁ

AJ1 (AM1) HAYWARD

AJ1 (AM1) HAYWARD

 

 

16/1.06

CFF

CFF

CFF

CFF

SJ5  CEFEROVÁ

 

 

 

HR/2.14, JK/RS

 

 

CJV/LMOR3 POKORNÁ HR/2.14

 

 

 

 

ČT

203

KAS

KAS

KAS

KAS

KAS

 

 

205/2.05

AJ1 (ASAM1) VYSLOUŽILOVÁ

GZC1 STRIGL

GZB2 STRIGL

NJ1 (NVU1)  NOVÝ

NMP1 BŘENEK

 

 

13/1.03

EB2 HAYWARD

AJ5 (ASAP1) HAYWARD

NJH1 BENNOVÁ

SJ1 (SMP1) BAZGEROVÁ

NJH3 BENNOVÁ

 

 

14/1.04

AJ3 (AZUS3) ÖBRINK

FJ5 ZATLOUKAL

FJ3 ZATLOUKAL

AJ3 (ASAM3) LEVÁ

AJ5 (AZUP1) HAYWARD

 

 

15/1.05

IJ1 (IZAC1) SKŘÍČKOVÁ

AJ1 (ASAM1) LEVÁ

 

AJ5 (APOL1)  ÖBRINK

AJ5 (AZUP1) ÖBRINK

 

 

16/1.06

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

 

JK/SE, JK/DVUCA

 

CJV/LJ5 POKORNÁ

CJV/LMOR1 POKORNÁ

MIDU1 (IDU1+IDU3) SKŘÍČKOVÁ  JK/DVUCA

 

 

 

205/2.05

 

 

 

 

 

 

 

13/1.03

 

NJH1 BENNOVÁ

 

 

 

 

 

14/1.04

 

 

 

 

 

 

 

15/1.05

 

U3V   ZÁPRAŽNÁ

 

 

 

 

 

16/1.06

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

Harmonogram FF UP 2020/2021

Jak si vybrat cizí jazyk

Postup při výběru cizího jazyka