Rozvrh prezenčního studia (Bc., Mgr.)

ROZVRH CJV -  LETNÍ SEMESTR 2020/2021

 

Učebna č.

8:00 - 9:30  (2-3)

9:45 – 11:15     (4-5)

11:30 – 13:00     (6-7)

13:15 – 14:45    (8-9)

15:00 – 16:30   (10-11)

16:45 - 18:15 (12-13)

18:30 - 20:00 (14-15)

 

č.1.39

IJ2 (IDUP2) SKŘÍČKOVÁ

 

IJ4(IZAC4) SKŘÍČKOVÁ

IJ2  SKŘÍČKOVÁ

 

NJH2 BENNOVÁ

 

 PO

1.38

AS4 VYSLOUŽILOVÁ

 

 

ECEX HAYWARD

 

 

 

1.37

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

1.32

SZAC4 DOKLÁDALOVÁ

SZAC2 DOKLÁDALOVÁ

RJ2 (RZ2) ANDREJS

 

 

 

 

1.28

 

AJ2 VYSLOUŽILOVÁ

AJ2 VYSLOUŽILOVÁ

AJ4 (AM4) LEVÁ

AJ6 HAYWARD

 

 

1.27

 

  AEEX ÖBRINK

AJ4 (AM4) VÁLKOVÁ

 

AJ6 (POLIT) ÖBRINK

 

 

 

1.21

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

1.20

AJ2 LEVÁ

NJ2 NOVÝ

AJ6 (KAS) LEVÁ

NJ2 NOVÝ

NJ4 (NVU4)  NOVÝ

 

 

ÚT

č.1.39

 

NJH4 BENNOVÁ

 

NJH2 BENNOVÁ

 

 

 

1.38

AEP  ÖBRINK

 

 

 

KZ2 ABDRAKHMANOVA

 

 

1.37

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

1.32

AJ2 (ZUR) VYSLOUŽILOVÁ

RJ4 (RZ4) BALANOVA

RJ4 (RZ4) BALANOVA

 

RJ2 (RZ2) BALANOVA

 

 

1.28

IJ4 (IDUP4) SKŘÍČKOVÁ

IJ4 (IZAC4) SKŘÍČKOVÁ

AJ2 VYSLOUŽILOVÁ

IJ2  SKŘÍČKOVÁ

SVZ2 ÖBRINK

 

 

1.27

AJ6 (AZUP2) HAYWARD

 

NJ6 (NSP2) NOVÝ

AJ2 (AM2) HAYWARD

AJ4 (AM4) HAYWARD

 

ARZ2 KASSEM

 

1.21

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

1.20

FJ2 UVÍROVÁ

FZAC2 UVÍROVÁ

AJ4 (AM4) LEVÁ

 

 

NDUP2 NOVÝ

 

ST

č.1.39

 

IJ6 (IMP2+IMP4) SKŘÍČKOVÁ

IJ4 (IZAC4) SKŘÍČKOVÁ

NJH4 BENNOVÁ

 

 

 

1.38

 

 

 

NPK2 STRIGL

NEKO STRIGL

 

 

1.37

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

1.32

 

 

SJ4 (SMP4) BAZGEROVÁ

AJ2 (AM2) HAYWARD

AJ2 (AM2) HAYWARD

 

 

1.28

AJ2 (PSYCH) VÁLKOVÁ

AJ4 (APSM4) VÁLKOVÁ

AJ4 (AM4) LEVÁ

PCE2  ÖBRINK

AJ6 (POLIT)  ÖBRINK

 

 

1.27

 

NJ4 NOVÝ

 

 

SJ6 DOKLÁDALOVÁ

 

ARZ2 KASSEM

 

1.21

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

1.20

AJ6 (PSYCH) VYSLOUŽILOVÁ

AJ6 VYSLOUŽILOVÁ

 

AJ4 (AM4) LEVÁ

NJH2 NOVÝ

NJH2 NOVÝ

 

ČT

č.1.39

IJ2 SKŘÍČKOVÁ

 

NJH2 BENNOVÁ

MIDU2 (IDU2+IDU4) SKŘÍČKOVÁ  JK/DVUCA

NJH4 BENNOVÁ

 

 

1.38

 

FJ6 ZATLOUKAL

FJ4 ZATLOUKAL

 

 

 

 

1.37

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

1.32

AJ4 (AZUS4) ÖBRINK

 

 

SJ2 BAZGEROVÁ

 

 

 

1.28

AJ2 (SOCIO) VYSLOUŽILOVÁ

AJ6 (SOCIO) HAYWARD

 

AJ4 (ASAM4) LEVÁ

AJ6  HAYWARD

 

 

1.27

 

GZC1 STRIGL

GZB2 STRIGL

AJ6 (POLIT)  ÖBRINK

AJ6 (AZUP2) ÖBRINK

 

 

 

1.21

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

 

1.20/24

 

AJ2 (ASAM2) LEVÁ

 

NJ2 (NVU2)  NOVÝ

NMP2 BŘENEK

 

 

č.1.39

 

NJH2 BENNOVÁ

 

 

 

 

 

1.38

 

 

 

 

 

 

 

1.37

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

1.32

 

 

 

 

 

 

 

1.28

 

 

 

 

 

 

 

1.27

 

 

 

 

 

 

 

1.21

CFF

CFF

CFF

CFF

CFF

 

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram FF UP 2020/2021

Jak si vybrat cizí jazyk

Postup při výběru cizího jazyka