Erasmus+

Mobilita pedagogických a administrativních pracovníků Centra jazykového vzdělávání (dříve Katedry aplikované lingvistiky) za účelem výuky (Teaching) nebo odborné přípravy (Training) na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. 

Výjezdy pracovníků na smlouvy Erasmus+

Pracovníci CJV mohou vyjíždět také na smlouvy Erasmus+ jiných pracovišť FF UP, např. na univerzity:

Koordinátor

Kontakt a informace:

Markus Johan Öbrink, M.A.,
koordinátor pro zahraniční záležitosti

markus.obrink@upol.cz