Kombinované studium

Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka v kombinovaném studiu naleznete v anotacích těchto předmětů na Portále UPOL. Tam naleznete rovněž kontakty na tutory.