Goethe-Zertifikat

Certifikáty zkouškového centra Goethe-Institutu při CJV FF UP

Akademická divize CJV FF UP Vám nabízí zkoušky z němčiny na úrovních B1, B2 a C1. Zkoušky jsou určeny nejen studentům UP, nýbrž také široké veřejnosti. Studentům UP nabízíme jednosemestrální přípravný kurz na úrovni B2.

Certifikáty Goethe-Institutu:

  • jsou mezinárodně uznávané a vysoce ceněné,
  • objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují znalosti odpovídající úrovním Společného evropského referenčního rámce (ERR),
  • znamenají kvalitu – zkoušky se celosvětově provádějí podle jednotných standardů,
  • výrazně zvyšují šanci uspět na německém, rakouském či švýcarském trhu práce,
  • obsahují úkoly orientované na aktivní komunikaci v reálných situacích,
  • dokládají schopnosti ve všech dovednostech: čtení, poslech, psaní a mluvení.

Od školního roku 2020/2021 je možno nahradit profilovou (školní) část maturity jazykovou zkouškou Goethe–Zertifikat (úroveň B1 a výše).

Termíny

Zkoušky Goethe-Institutu lze vykonat v prostorách Centra jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci na úrovních B1, B2 a C1 -  pro rok 2024 v následujících termínech (zkouška se koná ve dvou dnech):

23. 01. - 24. 01. 2024 (přihlášky do 04. 01. 2024)

28. 05. – 29. 05. 2024 (přihlášky do 09. 05. 2024)

 

Přihlášení na zkoušku

Přihláška ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku spolu s  dokladem o zaplacení zašlete elektronicky na adresu: jiri.novy@upol.cz

Přihlášku můžete také předat osobně nebo zaslat poštou na adresu sekretariátu CJV FF UP:
CJV FF UP
Markéta Dluhošová
třída Svobody 26
779 00 Olomouc

Platba převodem na účet FF UP v Olomouci (výhradně v CZK):      

Bankovní spojení: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 992103421

Specifický symbol: datum narození ve formátu (ddmmrrrr)                  

Účel platby: Goethe + Vaše příjmení

Před odesláním přihlášky se seznamte se Zkouškovým řádem a s příslušnými prováděcími předpisy (viz níže).

Cena zkoušky

Goethe-Zertifikat B1:  =  3.500,00 Kč (celá zkouška, 4 moduly)
Goethe-Zertifikat B2   =  4.000,00 Kč (celá zkouška, 4 moduly)
Goethe-Zertifikat C1   =  4.500,00 Kč (celá zkouška, 4 moduly)

Cena jednotlivých modulů na vyžádání.

Organizační garant zkoušek Goethe-Institutu na CJV FF UP:
PhDr. Jiří Nový, Ph.D. (jiri.novy@upol.cz), tel.: 585 633 583

Výukové materiály - Německá knihovna VKOL

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)