Goethe-Zertifikat

Certifikáty zkouškového centra Goethe-Institutu při CJV FF UP

Akademická divize CJV FF UP Vám nabízí zkoušky z němčiny na úrovních B1, B2 a C1. Zkoušky jsou určeny nejen studentům UP, nýbrž také široké veřejnosti. Studentům FF UP nabízíme jednosemestrální přípravné kurzy na úrovních B2 a C1.

Certifikáty Goethe-Institutu:

  • jsou mezinárodně uznávané a vysoce ceněné,
  • objektivně a nezávisle na výukovém programu a kulturním prostředí dokumentují znalosti odpovídající úrovním Společného evropského referenčního rámce (ERR),
  • znamenají kvalitu – zkoušky se celosvětově provádějí podle jednotných standardů,
  • výrazně zvyšují šanci uspět na německém, rakouském či švýcarském trhu práce,
  • obsahují úkoly orientované na aktivní komunikaci v reálných situacích,
  • dokládají schopnosti ve všech dovednostech: čtení, poslech, psaní a mluvení.

Článek o GI certifikátech v Žurnálu UP

Termíny

Zkoušky Goethe-Institutu lze vykonat v prostorách Centra jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci na úrovních B1, B2 a C1 -  pro rok 2022 v následujících termínech (zkouška se koná ve dvou dnech):

26.01. - 27.01.2022 (přihlášky do 07.01.2022)

01.06. - 02.06.2022 (přihlášky do 13.05.2022)

 

Přihlášení na zkoušku

Přihláška ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku spolu s  dokladem o zaplacení zašlete elektronicky na adresu: gabriela.grulichova@upol.cz

remove-this.Přihlášku můžete také předat osobně nebo zaslat poštou na adresu sekretariátu CJV FF UP:
CJV FF UP
Bc. Gabriela Grulichová
třída Svobody 26
779 00 Olomouc

Platba převodem na účet FF UP v Olomouci (výhradně v CZK):      

Bankovní spojení: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 992103421

Specifický symbol: datum narození ve formátu (ddmmrrrr)                  

Účel platby: Goethe + Vaše příjmení

Před odesláním přihlášky se seznamte se Zkouškovým řádem a s příslušnými prováděcími předpisy (viz níže).

Cena zkoušky

Goethe-Zertifikat B1:  =  3.500,00 Kč (celá zkouška); 1050,00 Kč za jednotlivé moduly
Goethe-Zertifikat B2   =  4.000,00 Kč (celá zkouška); 1200,00 Kč za jednotlivé moduly
Goethe-Zertifikat C1   =  4.500,00 Kč

Organizační garant zkoušek Goethe-Institutu na CJV FF UP:
PhDr. Jiří Nový, Ph.D. (jiri.novy@upol.cz), tel.: 585 633 583

Výukové materiály - Německá knihovna VKOL