Interkulturní jazykové vzdělávání

Kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích

Chystáte se na zahraniční studijní pobyt či praktickou stáž?
Jak jste na tom s jazykem?
Vyznáte se v kulturním prostředí dané země?
Jak to vlastně chodí v zahraničních firmách?

Využijte nabidky kurzů interkulturní komunikace v cizích jazycích
zaměřených na komunikace v profesním prostředí
a v těchto jazykových variantách:

Angličtina

Španělština

  • Kurzy se konají v 3denních blocích (středa až pátek 9:00-16:45) vždy ve zkouškovém období
  • Požadovaná vstupní úroveň jazyka je min. B1, v případě španělštiny min. A2
  • Kurzy jsou nabízeny zdarma a za absolvování získáte 4 kredity
  • Kurzy jsou primárně určeny studentům vyjíždějícím v ZS 2020/2021 na studijní pobyt či praktickou stáž do zahraničí
  • Na závěr kurzu získáte osvědčení o jeho absolvování, které můžete využít k žádosti o finanční podporu na zahraniční mobilitu

Termíny kurzů v letním semestru 2019/2020

Jazykové varianty Termíny kurzů Učebna
(CJV/ICEN) angličtina 02/09-04/09/2020 14 (Vodární 6)
(CJV/ICES) španělština 09/09-11/09/2020 205 (Vodární 6)

Informace a přihlášky

  • Registrace prostředníctvím příslušné studijní referentky dané fakulty, event. prosím kontaktujte Bc. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz)
  • Bližší informace o kurzech najdete v sylabech v IS STAG/Portálu UP
  • E-learningové opory ke kurzům máte k dispozici ve webové aplikaci INTLAG (www.intlag.upol.cz)