Oxford Test of English

 • 1 zkouška
 • 2 hodiny
 • 3 úrovně (A2, B1, B2)

Centrum jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí jako první schválené testovací centrum v ČR nový test z angličtiny, který svou podobou a obsahem odpovídá požadavkům dnešních studentů. Test je určen nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i široké veřejnosti.
 

Oxford Test of English

 • 100% online test
 • ověřuje všechny dovednosti v modulech: mluvení, poslech, čtení a psaní
 • je flexibilní: umožňuje zvolit jen některou z dovedností nebo jejich libovolnou kombinaci
 • výsledky jsou k dispozici do 14 dnů

Certifikát dané úrovně uchazeči získávají podle počtu dosažených bodů:

A2       51 - 80

B1       81 - 110

B2       111 - 140

Více informací najdete na www.oxfordtestofenglish.com a v češtině zde

Manažerka testovacího centra: doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. (silvie.valkova@upol.cz)
 

Termíny

Oxford Test of English se koná v prostorách Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10) několikrát ročně, nejbližší termín je:

22. 10. 2021 (s přihlášením a platbou do 8. 10. 2021)

26. 11. 2021 (s přihlášením a platbou do 12. 11. 2021)

Upozornění: Test se koná pouze tehdy, pokud se na něj přihlásí nejméně 10 zájemců. Maximální počet na jeden termín je 13 uchazečů.
 

Přihláška

Přihlášení na zkoušku  pouze elektronicky  zde
 

Cena zkoušky

 • Studenti a zaměstnanci UP: 2 700,- Kč (celá zkouška); 1 300,- Kč za jeden modul
   
 • Veřejnost: 3 000,- Kč (celá zkouška); 1 600,- Kč za jeden modul

Platba

Platba převodem na účet FF UP v Olomouci (výhradně v CZK):      

Bankovní spojení: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 992103781

Specifický symbol: datum narození ve formátu (ddmmrrrr)                  

Účel platby: Oxford + Vaše příjmení
 

Příprava na zkoušku

Test není závislý na konkrétní učebnici nebo kurzu, odpovídá úrovním dle Společného evropského referenčního rámce. Ukázkový test najdete na: www.oxfordtestofenglish.com.