Projekty

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

V rámci tohoto projektu je cílem CJV FF UP zvýšit pedagogické kompetence akademických pracovníků centra v oblasti metodologie výuky s ohledem na komunikaci v akademickém prostředí, implementovat volně přístupnou e-learningovou platformu Moodle a vytvořit studijní opory, připravit rozřazovací testy pro studenty před zahájením výuky a v neposlední řadě zajistit kvalitní jazykové vzdělávání pro zaměstnance FF UP.