Centrum jazykového vzdělávání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (CJV FF UP) je tvořeno těmito segmenty: Akademická divize CJV, Jazyková škola UPLIFT, Čeština pro cizince/Czech for Foreigners, Letní škola slovanských studií.

Akademická divize CJV  se systematicky podílí na zkvalitňování kompetenčního profilu posluchačů FF UP  v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech rozvíjením cizojazyčných kompetencí s orientací na odbornou, profesní a akademickou komunikaci.

Kvantitativní i kvalitativní diverzita nabídky umožňuje studentům výběr z více než 85 kurzů v 9 jazycích: angličtina, arabština, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština a švédština všech znalostních úrovní Evropského referenčního rámce. V průměru navštěvuje jazykovou výuku Akademické divize CJV každý semestr cca 2000 studujících.

Co nabízíme

Vedle  kurzů obecného jazyka všech úrovní realizuje Akademická divize CJV řadu  specializovaných kurzů v bakalářských a magisterských programech, např. kurzy zaměřené na studijní obor studenta: angličtina pro sociology, němčina i angličtina pro studenty dějin výtvarných umění, angličtina pro psychology, angličtina pro politology, angličtina pro muzikology, němčina pro historiky a archiváře.

Kromě toho mohou studenti využít řadu akademicky a profesně orientovaných kurzů, např. Academic English, Business English, Professional Communication in English.

Akademická divize CJV zajišťuje realizaci jazykových zkoušek v rámci  doktorských studijních programů včetně přípravných modulů z anglického a německého jazyka. Vedle zkoušky z německého jazyka je od letního semestru 2016/2017 možné v rámci doktorského studijního programu složit na CJV zkoušku z latiny, od zimního semestru 2017/2018 zkoušku z angličtiny a od zimního semestru 2018/2019 i zkoušku z francouzštiny a také zkoušku z italštiny.

Akademická divize CJV realizuje zkoušky z cizího jazyka v rámci  kombinovaného studia z anglického, francouzského, italského, německého, ruského a španělského jazyka pro obory psychologie a sociální práce včetně přípravných tutoriálů.

Ve spolupráci s Univerzitou 3. věku při UP CJV nabízí výuku v kurzech angličtiny a němčiny pro frekventanty U3V.

Evropské projekty

Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny  v rámci evropského projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.

Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Do projektu Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP řešeného Oddělením mezinárodních vztahů RUP bylo zapojeno 6 fakult UP.

Nově je CJV FF UP zapojeno do projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. V rámci tohoto projektu je cílem Centra jazykového vzdělávání zvýšit pedagogické kompetence akademických pracovníků centra v oblasti metodologie výuky s ohledem na komunikaci v akademickém prostředí, implementovat volně přístupnou e-learningovou platformu Moodle a vytvořit studijní opory, připravit rozřazovací testy pro studenty před zahájením výuky a v neposlední řadě zajistit kvalitní jazykové vzdělávání pro zaměstnance FF UP.

Mezinárodní jazykové certifikáty

Studenti a také široká veřejnost mají možnost získat mezinárodní  jazykové certifikáty z němčiny. Akademická divize CJV je zkušebním centrem certifikátů Goethe-Institutu a pro studenty UP organizuje od letního semestru 2016/2017 i přípravné kurzy. Na Jazykové škole UPLIFT je možné třikrát ročně získat Rakouský jazykový diplom z německého jazyka (ÖSD)s tím, že jsou každý semestr realizovány i přípravné kurzy.

Akademická divize CJV je zkušebním centrem jazykových zkoušek ECL.

Jazyková škola UPLIFT organizuje ve spolupráci s Britským centrem přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English.