Kurzy za kredity a certifikáty

Jak si zapsat cizí jazyk na začátku bak. studia?

 • kurzy obecného jazyka v bakalářských a magisterských programech,
  • např. kurzy zaměřené na studijní obor studenta: angličtina pro sociology, němčina i angličtina pro studenty dějin výtvarných umění, angličtina pro psychology, angličtina pro politology, angličtina pro muzikology, němčina pro historiky a archiváře.
 • akademicky a profesně orientované kurzy, např. Academic English, Business English, Professional Communication in English.
 • zkoušky z cizího jazyka v rámci  kombinovaného studia z anglického, francouzského, italského, německého, ruského a španělského jazyka pro obory psychologie a sociální práce včetně přípravných tutoriálů.
 • Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny v rámci evropského projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.
 • Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Do projektu Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP řešeného Oddělením mezinárodních vztahů RUP bylo zapojeno 6 fakult UP. Tyto kurzy jsou studentkám a studentům všech fakult UP dále každoročně nabízeny.
 • V součinnosti s Magistrátem města Olomouce nově nabízíme kurz Zkvalitnění průvodcovských služeb.
 • mezinárodní  jazykové certifikáty z němčiny.
 • Akademická divize CJV je zkušebním centrem jazykových zkoušek ECL.
 • Jazyková škola UPLIFT organizuje ve spolupráci s Britským centrem přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English.