Markus Johan Öbrink, M.A.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633581

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

Vodární 6

1.20

lektor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:15–12:15 1.20
čtvrtek 09:30–10:30 1.20
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Öbrink MJ. GOBBLEDYGOOK AND GIBBERISH – WHY IT IS IMPORTANT TO TEACH STUDENTS OF EAP TO WRITE CLEARLY AND EFFICIENTLY. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. - Testování a měření jazykových kompetencí. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.