Mgr. Adéla Grimes, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633579

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

Vodární 6

1.15

Lektor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • Österreichische Gesellschaft für Germanistik (člen, 2019–)
  • Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, z.s. (CASAJC) (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Rossípalová A. Otto Roelds Malenski als neusachlicher Geschäftsreisender. Nová filologická revue. 2016. (ČLÁNEK)
Rossípalová A. New Objectivity in Paul Kornfeld’s Blanche oder Das Atelier im Garten. In Marija Wakounig FK. (Eds.) Central Europe (Re-)visited. A Multi-Perspective Approach To A Region. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Rossípalová A. Erica Pedretti's Novels as German Moravian Literature. In Arbeit M., Trušník R. (Eds.) A View from Elsewhere. 2014. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Tichák V., Rossípalová A., Kolek V., Peštová A., Merz CM., Cieslarová M., Hynešová M., Rubáš M., Pýchová B. Vom Nutzen diskursanalytischer Verfahren. In Horňáček M., Krappmann J., Rinas K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Rossípalová A. "Es liegt in der Luft eine Sachlichkeit". Otto Roeld: Malenski auf der Tour. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Rossípalová A. Das Bild des Ersten Weltkriegs und seiner Folgen im deutsch-böhmischen Roman Kinder einer Stadt von Hans Natonek. In Horňáček M., Voda Eschgfäller S., Peštová A. (Eds.) Der erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandaufnahme. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Rossípalová A. E*Forum für (Germano)bohemistik - Hans Natonek. E*forum für (Germano)bohemistik. 2018. (RECENZE)
Czmero J., Rossípalová A., Kunc M. Inovace výuky volitelných kurzů německého jazyka na KGN. Fond rozvoje Univerzity Palackého na FF UP. 2015. (PROJEKT)
RECENZE
Grimes A. Odborný posudek tří opor e-moodle pro výuku německého jazyka. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Mladá Boleslav (interní potřeby). 2019.
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.