PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633552,585633259

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

Vodární 6

1.24

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2005 – 30. 6. 2010)
  • Člen AS fakulty

Mezinárodní organizace

  • Euroclassica (ostatní, 1999–2007)
  • Euroclassica (člen, 1999–)

PhD. komise

  • Ph.D. komise v oboru Klasická filologie na FF MU v Brně (člen, 2006–)
ČLÁNEK
Adamusová J., Bernátová Z., Myšák M., Richterová A. Zbiory inkunabułów w Bibliotece Pałacowej w Kromieryżu. In Kiper A., Pokorná B. (Eds.) Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne. 2018.
Pokorná B. Znovuobjevení barvy v antickém sochařství. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Pokorná B. Domus aurea a renesanční grotesky. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
POKORNÁ B. Druhé životy antických mincí. Časopis Slezského zemského muzea Opava (B) Vědy historické. 2011.
POKORNÁ B. Ovid’s Metamorfoses in the Works of Rubens and Rembrandt. Institutio IV - 1/3 - 2008, Pensa MultiMedia, Lecce 2011. 2011.
Pokorná B. PHILOSOPHIA 2000-Klasická studia na prahu 21. století. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2000.
Pokorná B. Tradition of Pantheon in European Architecture. Studia Hercynia III. 1998.
Pokorná B. Geogtrafické pozadí antické literatury. Echo latina. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pokorná B. Grapta andreia: malované sochy. In . (Eds.) KLasické rozhovory Colloquia Classica. 2019.
Pokorná B. Šifra císaře Augusta. Interpretace přírodních motivů na Oltáři míru. In . (Eds.) Klasické rozhovory Colloquia Classica. 2019.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Adamusová J., Bernátová Z., Fajtlová K., Myšák M., Richterová A. Prvotisky. In Myšák M., Pokorná B., Boldan K., Krušinský R. (Eds.) Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky. 2017.
Pokorná B. Antičtí bohové a hrdinové v renesanční a barokní Olomouci. Sambucus Práce z klasickej fi lológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2015.
Pokorná B. The Ancient Heroes in Baroque Olomouc. European Symbols. United in Diversity. 2015.
Pokorná B. Classics Teaching in Europe. Classics Teaching in Europe. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pokorná B. Antická tvář Olomouce. 2017.
Pokorná B. Latinitas pro futuro. 2017.
Pokorná B. Classics and Europatria. 2013.
Pokorná B. Academia Latina. 2012.
POKORNÁ B. Latinitas vivit! 2007.
POKORNÁ B. Philosophia 2000. 2000.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Pokorná B. Antická tvář Olomouce. Antická tvář Olomouce. 1998.
Pokorná B. Antické sochařství I., II. Antické sochařství I., II. 1994.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
POKORNÁ B. Vademecum antickým uměním. Vademecum antickým uměním. 2011.
POKORNÁ B. Vademecum latinskou syntaxí. Vademecum latinskou syntaxí. 2011.
POKORNÁ B. Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. In POKORNÁ B. (Eds.) Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. 2008.
POKORNÁ B. Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. In POKORNÁ B. (Eds.) Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. 2008.
RECENZE
Pokorná B. Non vidi nec fas. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
Pokorná B. Non vidi nec fas. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
Pokorná B. Obraz Syrské bohyně v helénistické literatuře. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
Pokorná B. Obraz Syrské bohyně v helénistické literatuře. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
POKORNÁ B. Analyse des Lateinischen Nebenzatzen in der 2. Abhängigkeit. Graeco-Latina Brunensia. 2012.
Pokorná B. Anatomická adjektiva s komponenty -ideus a -formis. Graco-Latina Brunensia. 2012.
Pokorná B. Hérodotův renesanční návrat do západoevropské kultury. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2012.
POKORNÁ B. Die alteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Naturu und Gesellshaft. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Participio de presente que expressa anterioridad o posterioridad. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Personae oscae e il riso popolare nelle atellane. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Richard Psík, Latinská morfologie. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
POKORNÁ B. Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur. Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur. 2011.
POKORNÁ B. Stav české anatomické nomenklatury na ústavech anatomie a soudního lékařství. Stav české anatomické nomenklatury na ústavech anatomie a soudního lékařství. 2010.
POKORNÁ B. Ústav klasických studií. Ústav klasických studií. 2008.
POKORNÁ B. Inovace výuky-intenzivní neogrecistický seminář. Inovace výuky-intenzivní neogrecistický seminář. 2007.
POKORNÁ B. Kurzorická četba. Kurzorická četba. 2007.
POKORNÁ B. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz. 2007.
POKORNÁ B. Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny. Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny. 2005.
PROJEKT
Pokorná B. Demýtizace některých zažitých faktů o antickém umění. Filozofická fakulta UP v Olomouci. 2017.
Pokorná B. Inovace výuky latinského jazyka na FF UP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Pokorná B. Prvotisky zámecké knihovny v Kroměříži. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Pokorná B., Kysučan L., Šubrt J., Engelbrechtová J., Janoušek J., Sklenářová N. Picture of Scandinavian nations in the Czech and Latin sources of Middle Ages and Early New Age. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcovy, Norské granty, Česko-norský výzkumný program. 2014.
Pokorná B. Tradice a recepce antického umění. Filozická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Pokorná B. Univerzita a klasické jazyky v 21. století. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Pokorná B. Public relations in Classics. FRUP. 2013.
POKORNÁ B. Vademecum latinskou syntaxí. FRVŠ. 2011.
POKORNÁ B. Vademecum antickým uměním. FRVŠ. 2009.
POKORNÁ B. Latina-Lingua franca 21. století. FRVŠ. 2008.
PŘEKLAD
Pokorná B. Antiquity Connects. Antiquity Connects. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Pokorná B., Koucká I. Historica Olomoucensia Supplementum I. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
VEDENÍ PRÁCE
.. Vývoj latinských a italských deminutiv. In Pokorná B. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.