PhDr. Barbara POKORNÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633552,585633574

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

1.37

odborný asistent

2001: ukončení doktorandského studia specializace: Latinská syntax a modální slovesa v latině. Latinská lékařská terminologie. Dějiny a tradice antického umění.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 11:30–12:30 3.05 Na Hradě 5 Konzultace si prosím domluvte emailem. Děkuji. BP

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2005 – 30. 6. 2010)
  • Člen AS fakulty

Mezinárodní organizace

  • Euroclassica (ostatní, 1999–2007)
  • Euroclassica (člen, 1999–)

PhD. komise

  • Ph.D. komise v oboru Klasická filologie na FF MU v Brně (člen, 2006–)
ČLÁNEK
Myšák M., Pokorná B. Dedikační list misálu ze zámecké kaple v Přestavlkách. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2019.
Adamusová J., Bernátová Z., Myšák M., Richterová A. Zbiory inkunabułów w Bibliotece Pałacowej w Kromieryżu. In Kiper A., Pokorná B. (Eds.) Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne. 2018.
Pokorná B. Znovuobjevení barvy v antickém sochařství. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Pokorná B. Domus aurea a renesanční grotesky. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
POKORNÁ B. Druhé životy antických mincí. Časopis Slezského zemského muzea Opava (B) Vědy historické. 2011.
POKORNÁ B. Ovid’s Metamorfoses in the Works of Rubens and Rembrandt. Institutio IV - 1/3 - 2008, Pensa MultiMedia, Lecce 2011. 2011.
Pokorná B. PHILOSOPHIA 2000-Klasická studia na prahu 21. století. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2000.
Pokorná B. Tradition of Pantheon in European Architecture. Studia Hercynia III. 1998.
Pokorná B. Geogtrafické pozadí antické literatury. Echo latina. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pokorná B. Pravá tvář římského sochařství: kopie, replika, nebo originál? Klasické rozhovory. Colloquia Classica II. 2021.
Pokorná B. Řecká nahota v římském převleku: Graeca res nihil velare. Klasické rozhovory. Colloquia Classica II. 2021.
Pokorná B. Grapta andreia: malované sochy. In . (Eds.) KLasické rozhovory Colloquia Classica. 2019.
Pokorná B. Šifra císaře Augusta. Interpretace přírodních motivů na Oltáři míru. In . (Eds.) Klasické rozhovory Colloquia Classica. 2019.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Adamusová J., Bernátová Z., Fajtlová K., Myšák M., Richterová A. Prvotisky. In Myšák M., Pokorná B., Boldan K., Krušinský R. (Eds.) Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky. 2017.
Pokorná B. Antičtí bohové a hrdinové v renesanční a barokní Olomouci. Sambucus Práce z klasickej fi lológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2015.
Pokorná B. The Ancient Heroes in Baroque Olomouc. European Symbols. United in Diversity. 2015.
Pokorná B. Classics Teaching in Europe. Classics Teaching in Europe. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pokorná B. Antická tvář Olomouce. 2017.
Pokorná B. Latinitas pro futuro. 2017.
Pokorná B. Classics and Europatria. 2013.
Pokorná B. Academia Latina. 2012.
POKORNÁ B. Latinitas vivit! 2007.
POKORNÁ B. Philosophia 2000. 2000.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Pokorná B. Antická tvář Olomouce. Antická tvář Olomouce. 1998.
Pokorná B. Antické sochařství I., II. Antické sochařství I., II. 1994.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
POKORNÁ B. Vademecum antickým uměním. Vademecum antickým uměním. 2011.
POKORNÁ B. Vademecum latinskou syntaxí. Vademecum latinskou syntaxí. 2011.
POKORNÁ B. Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. In POKORNÁ B. (Eds.) Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. 2008.
RECENZE
Pokorná B. Non vidi nec fas. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
Pokorná B. Obraz Syrské bohyně v helénistické literatuře. In Pokorná B. (Eds.) Sambucus. 2016.
POKORNÁ B. Analyse des Lateinischen Nebenzatzen in der 2. Abhängigkeit. Graeco-Latina Brunensia. 2012.
Pokorná B. Anatomická adjektiva s komponenty -ideus a -formis. Graco-Latina Brunensia. 2012.
Pokorná B. Hérodotův renesanční návrat do západoevropské kultury. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2012.
POKORNÁ B. Die alteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Naturu und Gesellshaft. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Participio de presente que expressa anterioridad o posterioridad. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Personae oscae e il riso popolare nelle atellane. Sborník SPFFBU, Series Classica Graeco-Latina Brunensia N13-2008. 2008.
POKORNÁ B. Richard Psík, Latinská morfologie. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
POKORNÁ B. Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur. Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur. 2011.
POKORNÁ B. Stav české anatomické nomenklatury na ústavech anatomie a soudního lékařství. Stav české anatomické nomenklatury na ústavech anatomie a soudního lékařství. 2010.
POKORNÁ B. Ústav klasických studií. Ústav klasických studií. 2008.
POKORNÁ B. Inovace výuky-intenzivní neogrecistický seminář. Inovace výuky-intenzivní neogrecistický seminář. 2007.
POKORNÁ B. Kurzorická četba. Kurzorická četba. 2007.
POKORNÁ B. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz. 2007.
POKORNÁ B. Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny. Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny. 2005.
PROJEKT
Pokorná B. Demýtizace některých zažitých faktů o antickém umění. Filozofická fakulta UP v Olomouci. 2017.
Pokorná B. Inovace výuky latinského jazyka na FF UP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Pokorná B. Prvotisky zámecké knihovny v Kroměříži. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Pokorná B., Kysučan L., Šubrt J., Engelbrechtová J., Janoušek J., Sklenářová N. Picture of Scandinavian nations in the Czech and Latin sources of Middle Ages and Early New Age. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcovy, Norské granty, Česko-norský výzkumný program. 2014.
Pokorná B. Tradice a recepce antického umění. Filozická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Pokorná B. Univerzita a klasické jazyky v 21. století. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Pokorná B. Public relations in Classics. FRUP. 2013.
POKORNÁ B. Vademecum latinskou syntaxí. FRVŠ. 2011.
POKORNÁ B. Vademecum antickým uměním. FRVŠ. 2009.
POKORNÁ B. Latina-Lingua franca 21. století. FRVŠ. 2008.
PŘEKLAD
Pokorná B. Antiquity Connects. Antiquity Connects. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Pokorná B., Koucká I. Historica Olomoucensia Supplementum I. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
VEDENÍ PRÁCE
.. Vývoj latinských a italských deminutiv. In Pokorná B. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základy latiny 1 - dějiny umění CJV/BAZL1 ZS Cv 0
Základy latiny 1 - dějiny umění CJV/BAZL1 ZS 0
Základy latiny 2 - dějiny umění CJV/BAZL2 LS Cv 0
Základy latiny 2 - dějiny umění CJV/BAZL2 LS 0
Cizí jazyk - latina zkouška CJV/LJZ5 LS Cv 0
Cizí jazyk - latina zkouška CJV/LJZ9 ZS Cv 0
Cizí jazyk - latina zkouška CJV/LJZ9 LS Cv 0
Cizí jazyk - latina 5 CJV/LJ5 ZS Cv 2
Cizí jazyk - latina 6 CJV/LJ6 LS Cv 2
Dějiny umění 1 KVV/DU1@ ZS 2
Cizí jazyk DSP - Latina CJV/91ADL ZS Se 0
Latina pro historiky a archiváře 2 KHI/JLA2 LS Cv 2
Latina pro historiky a archiváře 1 KHI/YJLA1 ZS Cv 2
Latina pro historiky a archiváře 2 KHI/YJLA2 LS Cv 2
Dějiny starověku KHI/XDSP ZS 2
Latin and Latin Medical Terminology HUM/PTA02 ZS Se 3
Latina jako základ jazyků 3 CJV/LZJ3 ZS Cv 2
Latina jako základ jazyků 4 CJV/LZJ4 LS Cv 2
Latina a odborná terminologie KFA/LOT ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)