PhDr. Jiří NOVÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633583

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

1.23

Asistent

výuka jazyka německého pro akademické účely

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2012 – 30. 6. 2015)

Jiné komise a orgány

  • Zkušební komise certifikátů z češtiny pro cizince regionálního centra mezinárodních zkoušek ECL při CJV FF UP (předseda, 2012–)
  • Zkušební komise certifikátů z německého jazyka zkouškového centra Goethe-Institutu při CJV FF UP (předseda, 2018–)
  • CASAJC (člen, 2018–)
  • Časopis Krajiny češtiny ISSN 1804-3283 (člen, 2010–)
  • Svaz germanistů ČR (člen, 1998–)
  • Komise pro zkoušku z NJ v rámci Ph.D. studia na FF UP (předseda, 2008–2019)
ČLÁNEK
Nový J., Vonková M. Činnost Lektorátu českého jazyka a literatury při Institutu slovanských jajyků na Ekonomické univerzitě ve Vídni. In Vladimír P. Polách 2. (Eds.) Bohemica Olomucensia. 2010.
Nový J. Němčina v Lucembursku. Cizí jazyky. 1999.
Nový J. Ausrahmung in den Nebensätzen. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 1993.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Nový J. Hauptsatzwortstellung in den eingeleiteten Nebensätzen der spontanen deutschen Sprache. Hauptsatzwortstellung in den eingeleiteten Nebensätzen der spontanen deutschen Sprache. 1996.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Öbrink MJ. GOBBLEDYGOOK AND GIBBERISH – WHY IT IS IMPORTANT TO TEACH STUDENTS OF EAP TO WRITE CLEARLY AND EFFICIENTLY. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. - Testování a měření jazykových kompetencí. 2016.
Pleško M., Skříčková E. ZKOUŠENÍ, HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V KURZECH FRANCOUZSKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA. In Nový J. (Eds.) TRENDY V JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ V TERCIÁRNÍ SFÉŘE V JAZYKOVÝCH CENTRECH NA FF V ČR A SR II – TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ. 2016.
Nový J., Rošková A. Zkouška ECL z češtiny pro cizince - formát zkoušky a kritéria hodnocení. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. - Testování a měření jazykových kompetencí. 2016.
Nový J. Katedra aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – současný stav a perspektivy. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2014.
Bennová V. Německá sekce na Katedře aplikované lingvistiky. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. 2014.
Mrozková I. Sekce anglického jazyka na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2014.
Skříčková E., Pleško M. Trendy a přístupy ve výuce románských a ostatních jazyků na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávaní v terciární sféře - činnost jazykových center na filozofických fakultách v ČR a SR. 2014.
Nový J. Deutsch in Südtirol. In Bohuš M. (Eds.) Tschechien: das Land, in dem Deutsch zu Hause ist / Česko: země, kde němčina je doma. 2012.
KNIHA - CELEK
Nový J., Křížková Z. Übungen zur deutschen Morphologie. Übungen zur deutschen Morphologie. 2006.
Nový J., Křížková Z. Grammatische Übungen für Germanisten. Grammatische Übungen für Germanisten. 1999.
Nový J., Křížková Z. Übungen zur deutschen Grammatik. Übungen zur deutschen Grammatik. 1995.
Nový J., Křížková Z. Cvičebnice německé gramatiky. Cvičebnice německé gramatiky. 1993.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Rošková A., Nový J. Kurs der interkulturellen Kommunikation in Deutsch im INTLAG. INTLAG; Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP: CZ.1.07/2.2.00/28.0176. 2015.
RECENZE
Nový J. Ilona Kirchnerová, krajanská komunita Bela Crkva, Srbsko - Etnokuća v Kruščici. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Jiří Byčkov, lektorát Opole, Polsko - Aktivizační vzdělávací technika – „Poznáš svého souseda“. Sociální percepce jako doplňkový a užitečný prvek v jazykovém vzdělávání zahraničních studentů. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Marcela Grygerková, lektorát Poznaň, Polsko - Rozhovor s prof. UAM dr hab. Annou Gawareckou, zástupkyní vedoucího Ústavu slovenské filologie Fakulty západoslovanských a klasických jazyků UAM v Poznani. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Marie Štěpánová, Daruvar - Škola hrou pro dospělé aneb Využití „Pub Quizu“ ve výuce reálií. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Markéta Pilátová, krajanská komunita Brazílie - Co na to Černínský palác Román Marka Tomana Chvála oportunismu patří k tomu nejlepšímu z české prózy za loňský rok. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Olga Vlachová, DZS Praha - Dobruška a Erasmus trochu jinak aneb Subjektivní pohled na jazyky, gastronomii, kulturu a osud. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 9.číslo. 2017.
Nový J. Bohdana Pěva Šolcová, krajanská komunita Adelaide, Austrálie - Eva a Karel Řehořkovi – pionýři loutkového divadla v Austrálii. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Eva Řezníčková / krajanská komunita, Žytomyr, Ukrajina - Životní jubileum Alexandra Vacka. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Ivana Bozděchová - Čeština nově od A do Ž. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Jiří Hasil - Karel IV., čeština a další jazyky. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Lenka Rašková/ krajanská komunita Chaco a Itapúa / Argentina a Paraguay - Náhody neexistují... Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Lucia Casadei / Univerzita Sapienza Řím - Výběr a využití písní ve výuce gramatiky češtiny jako cizího jazyka pro začátečníky. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Petr Skořepa / krajanská komunita Svatá Helena a Gerník, Rumunsko - Divadlo u Čechů v rumunském Banátu. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Petr Skořepa; krajanská komunita Svatá Helena a Gerník, Rumunsko - Zetor pro samouky. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Vladimír Kovář / krajanská komunita Rumunsko, Eibenthal - Karel IV. a Banát – Banát a Karel IV. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Vladimír Kovář / krajanská komunita Rumunsko, Eibenthal - Milá Anitto, milý Sámi, aneb výuka češtiny korespondenčně. Krajiny češtiny - časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích - 8.číslo. 2016.
Nový J. Eliška Kyršová - Z Československa až do Klokánie: Po stopách krajanů v Austrálii. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Eva Roubalová - Česká literatura v Číně. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Jana Sovová - Alberto Tronchin o Karlu Weirichovi. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Markéta Pilátová - Dobrodružství s brazilskými dětmi. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Markéta Pilátová - Ráchel & Iracema. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Markéta Pilátová - Vulkanické psaní Radky Denemarkové. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Naděžda Sviderková - Olympiáda z českého jazyka. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Olga Vlachová - Služební cesta do Rumunska aneb Se spacákem ke krajanům do Banátu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2015.
Nový J. Anna de Almeidová - Symbióza češtiny a slavistiky na Lisabonské univerzitě v Portugalsku. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Arwa Al Hamatiová - Specifika výuky češtiny pro Araby. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Jiří Bernkopf - České vesnice na Krymu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Klára Bachurková - Dobruška. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Klára Bachurková - Střípky Česka očima studentů českého jazyka v Sao Paulu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Klára Moldová - Rozhovor se Sirem Andrew Davisem. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Klára Moldová - Rozličné chutě hubiček. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Klára Moldová, Jiří Šilhavý - Jak včelaří potomci Čechů v USA. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Lucie Slavíková-Boucher - Výukové materiály „Výtvarníci v československých legiích“. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Ludmila Machátová - Via Hrabal aneb Na cestě s Bohumilem Hrabalem. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Růžena Henkrichová - Český jazyk na Diplomatické akademii MZV RF. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Kubica J. Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. In Nový J. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku. 2014.
Nový J. Zuzana Muchová - Bohemistika ve městě nad řekou Pád. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2014.
Nový J. Adéla Krejčová - Bilinguarium - pomoc nejen s výukou češtiny. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Alice Hanáková - Torsten Kahl - Můj příběh. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Hana Hermannová - Dva autentické texty studentů. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jan Jícha - Nedávej hladovému rybu, nauč ho rybařit. Lao-c´. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jan Jícha - Srbští Češi jindy, nyní a časem. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jan Jícha - Ze scénáře "Noc na Karlštejně". Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jana Sovová - Debora Fabris: Jak se žilo za komunismu. Rozhovor s Terezou Zudovou. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jana Sovová - Máj od K. H. Máchy - poprvé v italském překladu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Jana Sovová - Pelíšky. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Lenka Froulíková - Nejkrásnější české slovo - autentické střípky studentů. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Lenka Rašková - Hrozen a Lália v Oberá. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Ludmila Machátová - Jsem tak trošku píšící opice. Rozhovor s profesorem Sergiem Corduasem. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Ludmila Vojtková - Tři autentické texty studentů (Olga A. Khorkova, Peggy Lohse, Fabian Möpert). Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Markéta Pilátová - Z Jizerských hor do Brazílie. Vzpomínky Josefa Umanna 1850-1927. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Milena Přikrylová - Alexandar Taleski - Změny v české společnosti a kultuře po sametové revoluci očima makedonského studenta bomemistiky. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Richard Vacula - Konference Čeština doma i ve světě. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. Teresa Samková - Učit se česky je skvělé! aneb Báječné léto v Česku. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2013.
Nový J. G. Gersamia - Významní Češi v Gruzii. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Jana Sovová - K bilingvní výchově v zahraničí. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Jindřich Krous - Kde padla slova Komenského na úrodnou českou půdu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Klára Bachurková -Eduardo Krisch – Sen a skutečnost. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Marek A. Havlíček - Literární soutěž „V české dědině bratří Heyduků na Kavkaze“. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Maruša Telban / jana Šnytová - Exkurze do povodí řeky Soči. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Matěj Martinčák - Lektorát českého jazyka a literatury v Záhřebu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Pavla Langrová - Výuka v české sekci na Evropské škole Brusel III. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Sonja Heinrichs - Evropská škola Karlsruhe. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Šárka Vašíčková - Počátky výuky v Buenos Aires. Příspěvek k historii Československého sdružení Avellaneda. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
Nový J. Vendula Vlková Hingarová - Helena Voldanová překládá Komenského z ryze vlasteneckých důvodů. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2012.
NOVÝ J. Ctirad Sedlák/ Karina Prędka - Pepíci v Polsku. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2011.
NOVÝ J. Hana Herrmannová - Rozhovor s Dr. Sorinem Paligou. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2011.
NOVÝ J. Klára Bachurková - Krajanská komunita Sao Paulo, Brazílie. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2011.
NOVÝ J. Pavel Šlechta - Slovanský ostrůvek v německém moři – Horní Lužice. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2011.
NOVÝ J. Radka Škardová - Čeština à la provençale. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2011.
Nový J. Dalibor Dobiáš - Písně ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Dana Hůlková Nývltová - Krajané v Praze (jako) doma. Ke kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
NOVÝ J. Dita Macháčková - Mluvme česky. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Eva Pallasová - Slezská noc vědců s Krtečkem. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
NOVÝ J. Eva Řezníčková - Beseda s panem Bohuslavem Andršem, autorem knihy Česká Alexandrovka, o vzpomínkách na život české vystěhovalecké komunity na Rusi – v ukrajinské Oděse, Čechohradě a Melitopolu. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
NOVÝ J. Eva Řezníčková - Ve výroční den přijetí Deklarace se sešli zástupci národnostních spolků v Oděse, aby zhodnotili svoji dosavadní činnost ... Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Jan Bednář - Prof. S. Corduas. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Jana Bischofová - Podnětný pohled na výuku češtiny jako cizího jazyja (Milan Hrldička: Gramatika a výukačeštiny jako cizího jazyka. Nakladatelství Karolinum). Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Jana Suchomelová - Na jižní polokouli se pálily čarodějnice "po česku". Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Marcela Grygerková, Tomáš Vašut - Školní výlet maďarských studentů do Čech. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Marek A. Havlíček - Dny české kultury v Nvorossijsku 2010. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pilátová - Dva muži ve sklepě. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pilátová - Kafka, Borges, krajané a islandská sopka. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pilátová - Krajiny světa krajanské učitelky. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pilátová - Laura Ageloni - ukázka z knihy Cesta Anny (Il viaggio di Anna). Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pilátová - Zlatá kobra. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Markéta Pochylová - Kulturní střípky z Maďarska. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
NOVÝ J. Martin Horn - Rok u krajanů v Rusku. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Martina Čermáková - Rozhovor s Daliborem do Amaral Trachtou. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Milena Vonková - Sally a ti druzí. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
NOVÝ J. Radan Kapucián - Vítejte na Urale, na ruských univerzitách. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
Nový J. Rozhovor s doc. PhDr. Milanem Hrdličkou, CSc. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
NOVÝ J., ROŠKOVÁ A. Ilona Žídková - překlad: Sonst noch Fragen? Warum Frauen kalte Füße haben und andere Rätsel des Alltags. Nakladatelsví ANAG, publikace pro zdraví a volný čas. 2012.
NOVÝ J., ROŠKOVÁ A. Martina Coufalová - překlad: Simplify your time: Einfach Zeit haben. Nakladatelsví ANAG, publikace pro zdraví a volný čas. 2012.
NOVÝ J., ROŠKOVÁ A. Miroslav Hubáček - překlad: Das Buch der Chinesischen Heilkunst - Bewährtes Heilwissen aus dem Reich der Mitte. Nakladatelsví ANAG, publikace pro zdraví a volný čas. 2012.
NOVÝ J., ROŠKOVÁ A. Vratislav Havlík - překlad: Schneller lesen - besser verstehen. Nakladatelsví ANAG, publikace pro zdraví a volný čas. 2012.
Nový J. Grammatik für Fortgeschrittene I. Grammatik für Fortgeschrittene I. 2008.
Nový J. Österreichisches Deutsch in den Wörterbüchern DUDEN und WAHRIG. Österreichisches Deutsch in den Wörterbüchern DUDEN und WAHRIG. 2002.
Nový J. Reflexivität im heutigen Deutsch. Reflexivität im heutigen Deutsch. 2002.
Nový J. Authentische Texte im Unterricht. Authentische Texte im Unterricht. 2001.
Nový J. Das Lehrwerk für DaF ? Was vermisst der Lehrer immer noch? Das Lehrwerk für DaF ? Was vermisst der Lehrer immer noch? 2001.
Nový J. Zu den Stilfiguren im Werbefernsehen. Zu den Stilfiguren im Werbefernsehen. 2000.
Nový J. Das österreichische Deutsch. Zu den gegenseitigen Einflüssen des österreichischen Deutsch und des Tschechischen in Geschichte und Gegenwart. Das österreichische Deutsch. Zu den gegenseitigen Einflüssen des österreichischen Deutsch und des Tschechischen in Geschichte und Gegenwart. 1999.
Nový J. Fehler - die Aufforderung zum Weiterstudieren? Fehler - die Aufforderung zum Weiterstudieren? 1998.
Nový J. Fertigkeit Schreiben im kommunikativen Fremdsprachenunterricht. Fertigkeit Schreiben im kommunikativen Fremdsprachenunterricht. 1998.
Nový J. Vybraná cvičení z německé syntaxe. Vybraná cvičení z německé syntaxe. 1998.
Nový J. Zur Groß - und Kleinschreibung der Substantive im Vergleich der alten und der neuer Rechtschreibung. Zur Groß - und Kleinschreibung der Substantive im Vergleich der alten und der neuer Rechtschreibung. 1998.
Nový J. Alternative Methoden und der Fremdsprachenunterricht. Alternative Methoden und der Fremdsprachenunterricht. 1997.
Nový J. Die Entwicklungstendenzen im heutigen Deutsch. Die Entwicklungstendenzen im heutigen Deutsch. 1997.
Nový J. Die Grammatik - eines der Sprachmittel im heutigen Fremdsprachenunterricht. Die Grammatik - eines der Sprachmittel im heutigen Fremdsprachenunterricht. 1997.
Nový J. Das Lehrwerk in der heutigen kommunikativen Methode. Eigenes Zusatzmaterial für die Berufsschule mit der Fachkombination Koch-Kellner. Das Lehrwerk in der heutigen kommunikativen Methode. Eigenes Zusatzmaterial für die Berufsschule mit der Fachkombination Koch-Kellner. 1996.
Nový J. Die Landeskunde und ihre Rolle im Fremdsprachenunterricht. Die Landeskunde und ihre Rolle im Fremdsprachenunterricht. 1996.
Nový J. Rozbor a hodnocení učebnic naší a zahraniční provenience používaných v současné době ve výuce němčiny. Rozbor a hodnocení učebnic naší a zahraniční provenience používaných v současné době ve výuce němčiny. 1994.
Nový J. Testen und Prüfen im Fremdsprachenunterricht. Testen und Prüfen im Fremdsprachenunterricht. 1994.
OSTATNÍ
PROJEKT
Nový J. Vědecká odborná exkurze Vídeň 2013. AKTION Česká republika - Rakousko. 2013.
NOVÝ J. Odborná ekonomická exkurze Olomouc 2012. AKTION Česká republika - Rakousko. 2012.
Nový J. Odborná ekonomická exkurze Olomouc 2012. AKTION Česká republika - Rakousko. 2012.
Nový J. Vědecká odborná exkurze Vídeň 2013. AKTION Česká republika - Rakousko. 2012.
Nový J. Vědecká odborná exkurze Vídeň 2011. AKTION Česká republika - Rakousko. 2011.
Nový J. Vědecká odborná exkurze Vídeň 2011. AKTION Česká republika - Rakousko. 2010.
Nový J. Wirtschaftswissenschaftliche Fachexkursion Olomouc 2009 - AKTION Österreich / Tschechische Republik. Wirtschaftswissenschaftliche Fachexkursion Olomouc 2009 - AKTION Österreich - Tschechische Republik. 2009.
Nový J. Ekonomická odborná exkurze Olomouc - AKTION Rakousko/Česká republika. Ekonomická odborná exkurze Olomouc - AKTION Rakousko/Česká republika. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Nový J. Frauen und Männer in der Interaktion. (Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten in politischen Fernsehdiskussionen). Frauen und Männer in der Interaktion.(Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten in politischen Fernsehdiskussionen). 2004.
Nový J. "Da hat sich was getan" . Prosodie im Mediengespräch. "Da hat sich was getan". Prosodie im Mediengespräch. 2002.
Nový J. Česko-německá frazeologická kongruence. Česko-německá frazeologická kongruence. 2000.
Nový J. Die Jugendsprache. Die Jugendsprache. 2000.
Nový J. Phraseologismen in der Sprache der deutschen Journalistik an Beispielen aus der Süddeutschen Zeitung. Phraseologismen in der Sprache der deutschen Journalistik an Beispielen aus der Süddeutschen Zeitung. 2000.
Nový J. Zu einem syntaktischen Phänomen der spontanen Gegenwartssprache - Ausklammerung. Zu einem syntaktischen Phänomen der spontanen Gegenwartssprache - Ausklammerung. 1999.
Nový J. Bilingualismus bei den Aussiedlerkindern, ihre sprachliche Integration. Deutsch als Zweitsprache. Bilingualismus bei den Aussiedlerkindern, ihre sprachliche Integration. Deutsch als Zweitsprache. 1998.
Nový J. Indirekte Rede als vermittelte Widerholung der fremden oder der eigenen früheren Aussage. Indirekte Rede als vermittelte Widerholung der fremden oder der eigenen früheren Aussage. 1996.
Nový J. Zur Hauptsatzwortstellung in deutschen Nebensätzen. Zur Hauptsatzwortstellung in deutschen Nebensätzen. 1996.
Nový J. Morphologische und lexikalische Besonderheiten des österreichischen Deutschen. Morphologische und lexikalische Besonderheiten des österreichischen Deutschen. 1994.
Nový J. Syntaktisch-strukturelle Bedingungen der Ausklammerung im Deutschen. Syntaktisch-strukturelle Bedingungen der Ausklammerung im Deutschen. 1994.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Němčina pro dějiny umění přípravný kurz1 CJV/NDUP1 ZS Cv 2
Němčina-mírně pokročilí (různé obory) 1 KAL/NMP1 ZS Cv 2
Němčina-mírně pokročilí (různé obory) 2 KAL/NMP2 LS Cv 2
Němčina pro dějiny umění přípravný kurz2 CJV/NDUP2 LS Cv 2
Němčina pro historiky a archiváře 1 CJV/NJH1 ZS Cv 4
Němčina pro historiky a archiváře 2 CJV/NJH2 LS Cv 4
Cizí jazyk - němčina zkouška B1 CJV/NJZ1 LS Cv 0
Cizí jazyk - němčina 1 CJV/NJ1 ZS Cv 6
Cizí jazyk - němčina 2 CJV/NJ2 LS Cv 6
Cizí jazyk - němčina 3 CJV/NJ3 ZS Cv 6
Cizí jazyk - němčina 4 CJV/NJ4 LS Cv 6
Rezervace místnosti CJV/REZMI ZS Cv 16
Rezervace místnosti CJV/REZMI LS Cv 36

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)