doc. Mgr. Silvie VÁLKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633570

Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

1.26

Docent

Výuka: kurzy obecné a odborné angličtiny, přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám, metodické semináře. Ostatní aktivity: účast ve výzkumných projektech v oblasti lingvistiky a jazykového vzdělávání, předávání výsledků výzkumu na konferencích, publikace článků v odborných časopisech.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 10:30–11:30 1.26
středa 13:30–14:30 1.26 Konzultace po předchozí domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – 31. 7. 2008)

Mezinárodní organizace

 • Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC) (člen, 2016–)

Redakční rada

 • Jazykovědné aktuality (člen, 2014–)

Oborová rada

 • Linguistics and Digital Humanities (člen, 2020–)
 • Anglický jazyk (člen, 2018–)

Státnicová komise

 • Anglický jazyk - Učitelství pro střední školy (člen, 2010–2015)
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (člen, 2000–2015)
 • Anglický jazyk - Učitelství pro základní školy (člen, 2000–2015)
 • Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2000–2015)
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (člen, 1999–2015)

Redakční kruh

 • Ostrava Journal of English philology (člen, 2012–2016)
 • Discourse and Interaction (člen, 2011–)

PhD. komise

 • Pedagogika a Education (člen, 2011–2015)
 • Hudební teorie a pedagogika (předseda, 2011–2014)

Jiné komise a orgány

 • Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (člen, 2010–2014)
 • Czech Association for the Study of English (člen, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2007–2015)
ČLÁNEK
Válková S., Kořínková J. Approaches to Teaching Agreement and Disagreement in Selected Coursebook Series. Theory and Practice of Second Language Acquisition. 2023.
Válková S. Diskurzní částice now a její české ekvivalenty. Casopis pro Moderni Filologii. 2020.
Válková S., Kořínková J. Strategjes of positive evaluation in computer-mediated communication. Brno Studies in English. 2020.
Válková S., Tárnyiková J. Where focus formulas and discourse markers meet. Discourse and Interaction. 2015.
Válková S. Speech acts or speech act sets: apologies and compliments. Linguistica Pragensia. 2013.
Válková S., Kořínková J. Syntactic Complexity in Advanced Students' Writing. Journal of Interdisciplinary Philology. 2013.
Kořínková J., Válková S. The Language of English Grammar. Discourse and Interaction. 2010.
Válková S. Politeness Strategies: Compliments. Discourse and Interaction. 2008.
Válková S. Something nice to say... (Compliments in English and Czech). Topics in Linguistics. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Válková S., Kořínková J. The complex noun phrase in advanced students’ writing. In Bell GJ., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies. 2015.
Válková S. Oh, how to translate it? In Štulajterová A. (Eds.) Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. 2013.
Kořínková J., Válková S. Finská škola. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2012.
ESSE 2008. In Válková S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English IV. 2008.
Válková S. A Cross-language Approach to Compliments (English-Czech Interface). Ways to Teaching and Learning. 2007.
Válková S. Malá velká slova. New Trends in Educating Future Teachers of English III. 2007.
Válková S. Lingvistická příprava budoucích učitelů angličtiny ve strukturovaném studijním programu. New Trends in Educating Future Teachers of English II. 2006.
Válková S. Politeness in ELT: The Case of Compliments. New Trends in Educating Future Teachers of English. 2005.
Tárnyiková J., Válková S. Social Deixis in Addressing. Patterns (A Festschrift for Libuše Dušková). 2005.
Línková J., Válková S. Prescriptive Grammar Myths. 2004.
Válková S. Pregraduální příprava učitelů v Norsku. In Hornová L. (Eds.) Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí. 2003.
Tárnyiková J., Válková S. The Landscape of Linguistics: What to Teach? Syllabus Development on Research and Experience. 2000.
KNIHA - CELEK
Válková S. Morphology 2. Morphology 2. 2008.
Válková S. Morphology 1. Morphology 1. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Válková S., Kořínková J. The infinitive in the writing of Czech advanced students of English. Rethinking directions in language learning and teaching at university level. 2019.
Válková S., Kořínková J. Building and analysing an advanced English learners' corpus. Learner Corpora and English Acquisition. A Collection of Studies. 2015.
Tárnyiková J., Válková S. Politeness across Cultures: The Case of Apologies. The Tongue Is an Eye. Studies presented to Libuše Dušková. 2000.
ABSTRAKT
Válková S., Kořínková J. Písemný projev pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny. In Válková S. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Sborník abstraktů. 2017.
Válková S., Kořínková J. The Language of English Grammar. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline (Book of Abstracts). 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Válková S. Výuka mluvení. 2022.
Válková S., Poláchová P. Jak na cizí jazyky. 2019.
Válková S., Poláchová P. Komunikativní výuka v praxi. 2019.
Válková S., Poláchová P. Rozehrajte své lekce. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English VIII. New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Válková S. New trends in educating future teachers of English VII. New trends in educating future teachers of English VII. 2012.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English VI. New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English IV. New Trends in Educating Future Teachers of English IV. 2008.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English III. New Trends in Educating Future Teachers of English III. 2007.
New Trends in Educating Future Teachers of English II. In Válková S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English II. 2006.
RECENZE
Válková S. Koherence a koheze v mluveném a psaném diskurzu. Discourse and Interaction. 2010.
Válková S. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. 2009.
Válková S. Research in English Language Teacher Education. Hanušová, S. a kol. Research in English Language Teacher Education. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Válková S. ELTOC. 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)