doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633570
Pracoviště:
Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Vodární 6
Místnost:
1.19
Pracovní zařazení:
Docent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
09:30–10:30
1.19
středa
13:00–14:00
1.19
Konzultace po předchozí domluvě
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – 31. 7. 2008)
Mezinárodní organizace
 • Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC) (člen, 2016–)
Redakční rada
 • Jazykovědné aktuality (člen, 2014–)
Oborová rada
 • Anglický jazyk (člen, 2018–)
Státnicová komise
 • Anglický jazyk - Učitelství pro střední školy (člen, 2010–2015)
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (člen, 2000–2015)
 • Anglický jazyk - Učitelství pro základní školy (člen, 2000–2015)
 • Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2000–2015)
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (člen, 1999–2015)
Redakční kruh
 • Ostrava Journal of English philology (člen, 2012–2016)
 • Discourse and Interaction (člen, 2011–)
PhD. komise
 • Pedagogika a Education (člen, 2011–2015)
 • Hudební teorie a pedagogika (předseda, 2011–2014)
Jiné komise a orgány
 • Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (člen, 2010–2014)
 • Czech Association for the Study of English (člen, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2007–2015)
ČLÁNEK
Válková S., Tárnyiková J. Where focus formulas and discourse markers meet. Discourse and Interaction. 2015.
Válková S. Speech acts or speech act sets: apologies and compliments. Linguistica Pragensia. 2013.
Válková S., Kořínková J. Syntactic Complexity in Advanced Students' Writing. Journal of Interdisciplinary Philology. 2013.
Kořínková J., Válková S. The Language of English Grammar. Discourse and Interaction. 2010.
Válková S. Politeness Strategies: Compliments. Discourse and Interaction. 2008.
Válková S. Something nice to say... (Compliments in English and Czech). Topics in Linguistics. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Válková S. Politeness as a Communicative Strategy and Language Manifestation. Politeness as a Communicative Strategy and Language Manifestation. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nový J. Koncept pluricentrismu - austriacismy ve výuce němčiny jako cizího jazyka. In Válková S. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR. 2018.
Pokorná B. Latinitas pro futuro. In Válková S. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. 2018.
Válková S., Kořínková J. The complex noun phrase in advanced students’ writing. In Bell GJ., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies. 2015.
Bartsch Veselá Z. Angličtinka pro děti v mateřské škole Univerzity Palackého. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Nevařil J., Babická B. Future Teachers' Awareness of Address Forms in English and Czech. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Válková S. Oh, how to translate it? In Štulajterová A. (Eds.) Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. 2013.
Ivanová J. Some insights into English as classroom language. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Obenausová S. Web 2.0 tools for teachers of English. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Bartsch Veselá Z. DOVU - Další odborné vzdělávání učitelů angličtiny v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VII. 2012.
Kořínková J., Válková S. Finská škola. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2012.
Kořínková J., Válková S. Finská škola. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VIII. 2012.
Babická B. Modernising a listening course. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VII. 2012.
Nevařil J. The Future of Teachers of English. In Válková S. (Eds.) New trends in educating future teachers of English VII. 2012.
Babická B. A survey: Do former teacher trainees work as teachers of English? In Válková S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
KOŘÍNKOVÁ J. Čeští studenti angličtiny a čárka v anglické větě. In VÁLKOVÁ S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
BARTSCH VESELÁ Z. Projekt DOVU - Další odborné vzdělávání učitelů na Katedře anglického jazyka, PdF UP v Olomouci. In VÁLKOVÁ S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
OBENAUSOVÁ S. Tests in e-learning. In VÁLKOVÁ S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
ESSE 2008. In Válková S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English IV. 2008.
Válková S. A Cross-language Approach to Compliments (English-Czech Interface). Ways to Teaching and Learning. 2007.
Válková S. Malá velká slova. New Trends in Educating Future Teachers of English III. 2007.
Válková S. Lingvistická příprava budoucích učitelů angličtiny ve strukturovaném studijním programu. New Trends in Educating Future Teachers of English II. 2006.
Válková S. Politeness in ELT: The Case of Compliments. New Trends in Educating Future Teachers of English. 2005.
Tárnyiková J., Válková S. Social Deixis in Addressing. Patterns (A Festschrift for Libuše Dušková). 2005.
Válková S., Línková J. . 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 2004.
Línková J., Válková S. Prescriptive Grammar Myths. . 2004.
Válková S. Pregraduální příprava učitelů v Norsku. In Hornová L. (Eds.) Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí. 2003.
Tárnyiková J., Válková S. The Landscape of Linguistics: What to Teach? Syllabus Development on Research and Experience. 2000.
KNIHA - CELEK
Válková S. Morphology 2. Morphology 2. 2008.
Válková S. Morphology 1. Morphology 1. 2007.
Lenochová A., Faklová Z., Línková J., Válková S. . Materials and Tasks for Distance Students. Teaching English in the Primary Schools. 2003.
Válková S. English Grammar. Materials and Tasks for Distance Students Teaching English in the Primary Schools. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Válková S., Kořínková J. The infinitive in the writing of Czech advanced students of English. Rethinking directions in language learning and teaching at university level. 2019.
Válková S., Kořínková J. Building and analysing an advanced English learners' corpus. Learner Corpora and English Acquisition. A Collection of Studies. 2015.
Tárnyiková J., Válková S. Politeness across Cultures: The Case of Apologies. The Tongue Is an Eye. Studies presented to Libuše Dušková. 2000.
ABSTRAKT
Válková S., Kořínková J. Písemný projev pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny. In Válková S. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Sborník abstraktů. 2017.
Válková S., Kořínková J. Písemný projev pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny. In Válková S. (Eds.) Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Sborník abstraktů. 2017.
Válková S., Kořínková J. The Language of English Grammar. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline (Book of Abstracts). 2010.
SBORNÍK - CELEK
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English VIII. New trends in educating future teachers of English VIII. 2013.
Válková S. New trends in educating future teachers of English VII. New trends in educating future teachers of English VII. 2012.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English VI. New Trends in Educating Future Teachers of English VI. 2011.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English IV. New Trends in Educating Future Teachers of English IV. 2008.
Válková S. New Trends in Educating Future Teachers of English III. New Trends in Educating Future Teachers of English III. 2007.
New Trends in Educating Future Teachers of English II. In Válková S. (Eds.) New Trends in Educating Future Teachers of English II. 2006.
RECENZE
Válková S. Koherence a koheze v mluveném a psaném diskurzu. Discourse and Interaction. 2010.
Válková S. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. 2009.
Válková S. Research in English Language Teacher Education. Hanušová, S. a kol. Research in English Language Teacher Education. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Válková S. Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ. Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.