Témata ECL zkoušky

ÚROVEŇ A2 – ZAČÁTEČNÍCI

ÚROVEŇ B1 – ZÁKLADNÍ


1. Člověk

– osobní údaje
– vzhled /oblékání
– každodenní program


1. Člověk

– osobní údaje
– vzhled
– charakteristika


2. Vztahy

– příbuzní, známí, přátelé 
– spolužáci ze třídy/ze školy/ kolegové

2. Vztahy

– příbuzní, známí, přátelé
– spolužáci ze třídy/ze školy/ kolegové 

3. Rodina

– členové rodiny
– rodinné události/oslavy

3. Rodina

– členové rodiny
– rodinné události/oslavy
– rozdělení úkolů v rodině


4. Bydlení

– dům/byt
– zařízení/nábytek
– ulice, město
– práce v domácnosti


4. Bydlení

– prostředí 
– dům/družstevní bydlení/byt
– zařízení/technické vybavení
– nájemné a účty
– domácí práce


5. Cestování/doprava 

– dopravní prostředky
– jízdní řád/informace
– jízdenky/cestovní doklady


5. Cestování/doprava 

– dopravní prostředky
– veřejná doprava
– jízdní řád/informace
– jízdenky/cestovní doklady


6. Nákupy/obchody 

– obchody/markety
– potraviny
– obchody s oblečením


6. Nákupy/obchody 

– obchody/markety/obchodní domy
– potraviny/potřeby pro domácnost
– obchody s oděvy/elektrospotřebiče


7. Komunikace/udržování kontaktu 

– pošta (dopis, pohlednice)
– telefon 


7. Komunikace/udržování kontaktu

– pošta (dopis, telegram, balík)
– telefon (tradiční, mobilní)
– internet (e-mail)


8. Služby

– restaurace (jídelní lístek, objednávání, placení)
– hotel (rezervace, placení)


8. Služby

– finanční služby (převod, výměna)
– restaurace (jídelní lístek, objednávání, placení)
– hotel (rezervování, placení)


9. Kultura/zábava

– hosté
– kino, divadlo


9. Kultura/zábava

– hosté
– kino, divadlo
– muzeum


10. Čas/počasí 

– roční období
– předpověď počasí


10. Čas/počasí 

– roční období
– déšť
– předpověď počasí


11. Zdraví/nemoci

– u lékaře
– 1-2 běžné nemoci 


11. Zdraví/nemoci

– u lékaře
– běžné nemoci a jejich příznaky
– lékařské předpisy/léčba/lékárna


12. Sport 

– populární sporty
– sportování


12. Sport 

– populární sporty
– národní sporty
– sportování


13. Média

– televize/rádio
– noviny/časopisy


13. Média

– televize/rádio
– noviny/časopisy


14. Záliby

– čtení/poslech hudby
– moje nejoblíbenější zábava


14. Záliby

– práce na zahradě/domácí kutilství
– čtení/poslech hudby
– počítač


15. Studium/práce

– předměty ve škole
– populární profese/zaměstnání
– kolegové


15. Studium/práce 

– typy škol
– předměty
– populární profese/zaměstnání

 


16. Evropská unie 

– členové EU
– kandidátské země
– cestování/práce/víza/celnice v rámci  EU 
17. Kultura a civilizace

– základní praktické informace o rodné zemi
a zemi cílového jazyka (počasí, měna, jídlo, každodenní program,
oslavy, možnosti nákupu atd.) 
– turistické atrakce
– ubytování/restaurace

 

 

ÚROVEŇ B2 – STŘEDNĚ POKROČILÍ

ÚROVEŇ C1 – POKROČILÍ


1. Člověk 

– charakteristika na základě věku
– způsoby chování
– móda/oblékání/kosmetika


1. Člověk 

– ambice/budování kariéry
– jednotlivec a společnost
– problémy sociální integrace


2. Vztahy

– role v rodině
– muži a ženy
– vztahy a kontakty v práci


2. Vztahy

– formy vztahů
– národnosti/národnostní menšiny
– církve/nevládní organizace


3. Rodina 

– rodina/výchova dětí
– mezigenerační vztahy/soužití
– manželství/rozvod/formy vztahů


3. Rodina 

– sociální statut rodiny
– systém rodinných přídavků
– přelidnění/pokles počtu obyvatel
– rodina /kariéra


4. Bydlení 

– nájemní bydlení/osobní vlastnictví
– podnájem
– koupě bytu/nákup na úvěr
– renovace


4. Bydlení 

– situace v oblasti bydlení
– potíže při stavbě domu 
– bezdomovectví a jeho příčiny
– bydlení a mobilita


5. Cestování/doprava  

– řízení/pravidla silničního provozu
– dopravní nehody
– chození pěšky, jízda na kole
– důvody/způsoby cestování do zahraničí


5. Cestování/doprava  

- problémy s dopravou ve městě
– veřejná doprava versus jízda autem
– doprava a ochrana životního prostředí
– turistika jako zdroj příjmu


6. Nákupy/obchody

– nákupní zvyky
– obchodní řetězce/teleshopping
– maloobchod versus nákupní centra
– stížnosti zákazníků


6. Nákupy/obchody

– konzumní společnost
– nákup na úvěr/s kreditní kartou/na internetu
– rozvoj obchodních sítí (síťový marketing)
– nákupní turistika


7. Komunikace/udržování kontaktu

– důvody oblíbenosti mobilních telefonů
– role znalosti jazyka v komunikaci
– vzrůstající dominance angličtiny


7. Komunikace/udržování kontaktu

– internet v obchodní komunikaci
– fax, e-mail versus tradiční psaní dopisu
– méně rozšířené jazyky/národní kultury


8. Služby

– pronájem auta
– pojištění/jeho formy
– cestovní kanceláře/banky
– opravy/záruční lhůty
– veřejné služby


8. Služby

– kvalita/záruka služeb
– stížnosti na kvalitu/kompenzace 
– role, význam služeb
– elektronické služby/online objednávání


9. Kultura/zábava

– hudební trendy/hudební vkus 
– knihy versus internet
– kino, divadlo versus televize, video


9. Kultura/zábava

– role umění v minulosti a současnosti
– veřejné sbírky a jejich udržování
– mentorování
– starožitnosti/aukce


10. Čas/počasí

– role, přesnost předpovědi počasí
– počasí a zdraví (lékařská meteorologie)
– vztah podnebí a flóry/fauny


10. Čas/počasí

– přírodní katastrofy a jejich následky
– ozónová díra (její vznik, následky)
– nebezpečí globálního oteplování


11. Zdraví/nemoci

– poliklinika – nemocnice – specialista
– homeopatie – medicína
– prevence/prohlídka


11. Zdraví/nemoci

– věda/výzkum na podporu lékařské péče
– léčebné nástroje
– nevyléčitelné nemoci/eutanázie
– alternativní způsoby léčení/genetika


12. Sport 

– sportování – zdravý životní styl
– míčové hry/týmové sporty
– vodní sporty/zimní sporty


12. Sport 

– vrcholové sporty – sporty pro širokou veřejnost
– profesionalismus ve fotbale a boxu
– sport a ženy (šachy, box, vzpírání)


13. Média

– hlavní rysy novin a jejich rubrik
– senzace a zprávy
– média a kultura


13. Média

– mediální impéria
– veřejnoprávní a komerční televize/rádio
– objektivnost a nestrannost v poskytování informací


14. Záliby

– rozvoj amatérského umění
– kluby (sportovní, kulturní, profesionální)
– záliby a práce


14. Záliby

– propagace tradic
– exkluzivní záliby (golf, jízda na koni, sportovní potápění atd.)
– záliby a/nebo profesionalita?


15. Studium/práce 

– jazykové znalosti/dovednosti/kariéra
– stejné šance na vzdělání, hledání pracovního místa
– výměnné programy/stipendia v zahraničí/profesionální rozvoj
– vzdělání široké veřejnosti versus elitní vzdělání


15. Studium/práce 

– (pře)kvalifikovanost/šance na trhu práce
– celoživotní vzdělávání
– hledání práce/mobilita
– šance znevýhodněných jedinců/skupin
– pracovní atmosféra/vztahy mezi nadřízenými a zaměstnanci
– profesní růst/ povýšení
– ochrana zaměstnanců/propouštění


16. Evropská unie

– práce v EU
– jazykové vzdělávání/znalosti/pracovní příležitosti v EU
– programy EU (vzdělání, ekonomika atd.)


16. Evropská unie

- instituce EU, jejich centra
– strategie rozšíření
– právní sjednocení/společná měna
– role EU ve světové politice
– konkurenceschopnost EU ve světové ekonomice


17. Kultura a civilizace

- rodná země a země cílového jazyka 
– obyvatelstvo/etnické menšiny
– historické tradice/památky
– kulturní hodnoty
– umělecká/etnografická charakteristika


17. Kultura a civilizace

- rodná země a země cílového jazyka 
– ekonomická/politická/sociální charakteristika
– proslulost/uznání ve světě
– vztahy s ostatními zeměmi
– rozdíly v tradicích/zvycích/ideologii


18. Veřejný život

– veřejné instituce
– byrokracie na úřadech 
– místní politika
– veřejná bezpečnost
– národní svátky


18. Veřejný život

– forma ústavy
/zákonodárná/výkonná/soudní moc
– politické strany/nevládní organizace
– transparentnost veřejného života
– volby/referendum
– odbory/prosazování zájmů


19. Ochrana životního prostředí

– znečištění (vzduchu, vody, půdy atd.)
– třídění odpadu
– recyklace 
– alternativní zdroje energie


19. Ochrana životního prostředí

– prevence v ochraně životního prostředí ekologické katastrofy a jejich následky
– mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí
– investice v oblasti životního prostředí/jejich výsledky


20. Aktuální témata/události

– veřejný život
– ekonomika
– umění
– sport


20. Aktuální témata/události

– veřejný život/politika
– ekonomika
– umění
– sport

 


21. Globalizace

– nadnárodní společnosti 
– uniformita (oblékání, jídlo, kultura, spotřební výrobky atd.)
– globalizace/zachování charakteristických národních rysů
– angličtina versus méně rozšířené jazyky

 


22. Aktuální etické otázky

– genetické inženýrství/klonování
– eutanázie
– trest smrti
– diskriminace
– pokusy na zvířatech
– jaderné pokusy 

 


23. Aktuální otázky ekonomiky/společnosti

– ekonomická kriminalita/korupce
– pašování: zboží/lidí
– ilegální přistěhovalectví a práce
– drogová závislost/alkoholismus/kouření
– prostituce/kriminalita
– terorismus
– otázky lidských práv