Platební údaje

Poplatek za ECL zkoušku od 1. ledna 2015 činí 2.900,- Kč. Poplatek je nevratný, pouze v odůvodněném případě a po obdržení písemné žádosti jej lze refundovat max. do výše 40 %. Uhrazení poplatku opravňuje uchazeče k vykonání zkoušky nebo jednomu odkladu zkoušky na další nejbližší možný termín. Uchazečům, kteří této příležitosti nevyužijí, poplatek propadne, a v případě, že budou chtít zkoušku vykonat, musí poplatek znovu zaplatit.

Platbu lze uhradit buďto v českých korunách (CZK) případně ze zahraničí v eurech (EUR). Pozor: Každá měna má svůj samostatný bankovní účet: platby v eurech proto zasílejte na euroúčet, platby v českých korunách na korunový účet. Bankovní poplatky spojené s finanční transakcí hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč.

Pro platby v EUR se užívá přepočet platby dle aktuálního kurzu devizového trhu ČNB (www.cnb.cz).

Při platbě převodem na účet UP v Olomouci použijte tyto údaje:

  • bankovní spojení: euroúčet, nebo korunový účet dle volby měny - viz níže
  • variabilní symbol: 99217821
  • specifický symbol: datum narození ve formátu (ddmmrrrr)

 

EURO účet (platby v EUR)

č.ú.: 43-3855090287/0100
variabilní symbol: 99217821
specifický symbol: datum narození (ddmmrrrr)
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
účel platby: ECL Exam

korunový účet (platby v CZK)

číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99217821
specifický symbol: datum narození (ddmmrrrr)
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód: KOMBCZPP
účel platby: ECL Exam