Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum jazykového vzdělávání FF UP
Vodární 6, 779 00 Olomouc

PhDr. Jiří Nový, Ph.D.
email: jiri.novy@upol.cz
tel.: +420 585 633 583

Bc. Gabriela Grulichová
email: gabriela.grulichova@upol.cz
tel.: +420 585 633 571