Jazyková zkouška ECL

Zájemci mají možnost získat na CJV FF UP mezinárodní certifikát o absolvování zkoušky z Češtiny pro cizince platný ve všech členských státech EU. Zkouška neobsahuje gramatický test ani překladové úkoly a lze ji vykonat ve čtyřech úrovních A2–B1–B2–C1 (dle Společného evropského referenčního rámce) se čtyřmi jazykovými dovednostmi: (a) poslech textu s porozuměním, (b) čtení textu s porozuměním, (c) tvorba textu (psaní), (d) komunikace (mluvení).

Zkoušky, které standardně probíhají dvakrát ročně, lze vykonat v kterémkoli testovacím centru ECL po celé Evropě - více na webových stránkách http://www.ecl-test.com, kde lze nalézt i další informace o ECL, možnostech a podmínkách získání certifikátu. Další informace o jazykových zkouškách ECL v České republice, doporučených kurzech jazykové přípravy, studijních materiálech a vzorových testech získají uchazeči v Národním testovacím centru ECL.

Termíny

Termíny konání zkoušky ECL – Čeština pro cizince

DUBEN 2021

 

 

 

ČERVEN 2021

 

 

Úroveň A2, B1, B2, C1

9. 4. 2021

 

 

Úroveň A2, B1, B2, C1                             11. 6. 2021

 

Termín zaslání přihlášek:

11. 3. 2021

    Termín zaslání přihlášek:                         13. 5. 2021  
PROSINEC 2021  

 

 

 

 

Úroveň A2, B1, B2, C1 3. 12. 2021

 

 

 

 

Termín zaslání přihlášek:

4. 11. 2021

 

 

 

 

Cena zkoušky:

ECL A2 = 3.000,00 Kč (celá zkouška); 2100,00 Kč za jednotlivý modul

ECL B1 = 3.000,00 Kč (celá zkouška); 2100,00 Kč za jednotlivý modul

ECL B2 = 3.500,00 Kč (celá zkouška); 2500,00 Kč za jednotlivý modul

ECL C1 = 4.000,00 Kč (celá zkouška); 2800,00 Kč za jednotlivý modul

Náležitosti ke zkoušce: vyplněná a podaná platná přihláška, doklad o zaplacení poplatku 
Úrovně zkoušky: viz sekce Jazykové úrovně
Trvání, rozsah, struktura a hodnocení zkoušky: viz sekce Formát testu ECLČásti ECL zkoušky 
Změna termínu zkoušky: Zkoušku lze ze závažného důvodu a po zaplacení poplatku přeložit na další termín jen jedenkrát, nejpozději v den písemné zkoušky (ústní zkoušku lze přeložit pouze společně s písemnou).

Upozornění: Zkouška se koná pouze tehdy, pokud se na ni přihlásí nejméně 2 zájemci.

Výsledek zkoušky a certifikát ECL

Uchazeč složil zkoušku ECL úspěšně, pokud dosáhl v průměru 60% za všechny čtyři dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení). Zároveň však platí, že z jednotlivých dovedností musí dosáhnout minimálně 40%.

Příklad č. 1: 45% v poslechu + 60%  v mluvení + 60% v psaní + 75% ve čtení = úspěšná zkouška

Příklad č. 2: 80% v poslechu + 80%  v mluvení + 40% v psaní + 40% ve čtení = úspěšná zkouška

O výsledcích zkoušek vyrozumí uchazeče Regionální centrum. Kandidát se může po zadání osobního čísla a hesla také o výsledcích informovat na webové stránce ECL. Certifikát o zkoušce vydává Konsorcium ECL v Pécsi cca do 2 měsíců od jejího úspěšného vykonání.

Uchazeč má rovněž právo se v případě neúspěšného složení zkoušky odvolat do 15 dnů na adresu Konsorcia v Pécsi. Sekretariát Konsorcia přepošle žádost o projednání členu Konsorcia, který je zodpovědný za příslušný jazyk a Konsorcium, sestavené z nezávislé rady odborníků, výsledky znovu posoudí. Uchazeč bude buď o neúspěšném výsledku písemně informován a může se ke zkoušce přihlásit v dalších termínech, nebo mu v kladném případě bude zaslán bezplatně certifikát. Žádost o odvolání musí být odeslána společně s ústřižkem šeku nebo dokladem o zaplacení poplatku 700,- Kč. Formuláře jsou k dispozici v testovacích centrech nebo na domovské stránce ECL.

Odkazy

Přihláška

Přihláška [Excel, 791 kB]