Formát testu ECL

Úrovně

A2

B1

B2

C1

Čtení

 

 

 

 

Čas (minuty)

35

35

45

45

Počet úloh

2

2

2

2
Každá část může obsahovat
více než jeden text.

Počet slov
(pouze pro texty a úlohy)

Celkem 400-500

Celkem 500-700

Celkem 800-1000

Celkem 1000-1300

Správné odpovědi

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)

Psaní

 

 

 

 

Čas (minuty)

45

50

75

90

Počet úloh

2

2

2

2

Počet slov

Celkem 150
(70-80)

Celkem 250
(120-130)

Celkem 400
(200-200)

Celkem 600
(300-300)

Poslech

 

 

 

 

Čas (minuty)

ca 25

ca 25-30

ca 30-35

ca 35-40

Počet úloh

2

2

2

2

Počet slov
(pouze nahrávky)

Celkem 400-500

Celkem500-700

Celkem 800-1000

Celkem 1200-1500

Správné odpovědi

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)

Celkem: 20
(10 každá část)