Jazyková zkouška ECL

Zájemci mají možnost získat na CJV FF UP mezinárodní certifikát o absolvování zkoušky češtiny pro cizince a také z dalších jazyků platný ve všech členských a čekatelských státech EU. Zkouška neobsahuje gramatický test ani překladové úkoly a lze ji vykonat ve čtyřech úrovních A2–B1–B2–C1 (dle Společného evropského referenčního rámce) se čtyřmi jazykovými dovednostmi: (a) poslech textu s porozuměním, (b) čtení textu s porozuměním, (c) tvorba textu (psaní), (d) komunikace (mluvení).

Zkoušky, které standardně probíhají dvakrát ročně, lze vykonat v kterémkoli testovacím centru ECL po celé Evropě - více na webových stránkách http://www.ecl-test.com, kde lze nalézt i další informace o ECL, možnostech a podmínkách získání certifikátu. Další informace o jazykových zkouškách ECL v České republice, doporučených kurzech jazykové přípravy, studijních materiálech a vzorových testech získají uchazeči v Národním testovacím centru ECL.

Termíny

Termíny konání zkoušky ECL 2018 – čeština pro cizince

ČERVEN 2018

 

 

 

PROSINEC 2018

 

Úroveň A2 

15. června 2018

 

 

Úroveň A2

7. prosince 2018

Úrovně B1, C1

15. června 2018

 

 

Úrovně B1, C1

7. prosince 2018

Úroveň B2

15. června 2018

 

 

Úroveň B2

7. prosince 2018

Termín zaslání přihlášek:

17. května 2018

 

 

Termín zaslání přihlášek:

8. listopadu 2018

Termíny konání zkoušky ECL 2018 – italština, polština, ruština, španělština

DUBEN 2018

 

 

 

PROSINEC 2018

 

Úroveň A2

13. dubna 2018

 

 

Úroveň A2

7. prosince 2018

Úrovně B1, C1

13. dubna 2018

 

 

Úrovně B1, C1

7. prosince 2018

Úroveň B2

13. dubna 2018

 

 

Úroveň B2

7. prosince 2018

Termín zaslání přihlášek:

19. března 2018

 

 

Termín zaslání přihlášek:

8. listopadu 2018

 

Náležitosti ke zkoušce: vyplněná a podaná platná přihláška, doklad o zaplacení poplatku 
Úrovně zkoušky: viz sekce Jazykové úrovně
Trvání, rozsah, struktura a hodnocení zkoušky: viz sekce Formát testu ECLČásti ECL zkoušky 
Změna termínu zkoušky: Zkoušku lze ze závažného důvodu a po zaplacení poplatku přeložit na další termín jen jedenkrát, nejpozději v den písemné zkoušky (ústní zkoušku lze přeložit pouze společně s písemnou).

Výsledek zkoušky a certifikát ECL

Uchazeč složil zkoušku ECL úspěšně, pokud dosáhl v průměru 60% za všechny čtyři dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení). Zároveň však platí, že z jednotlivých dovedností musí dosáhnout minimálně 40%.

Příklad č. 1: 45% v poslechu + 60%  v mluvení + 60% v psaní + 75% ve čtení = úspěšná zkouška

Příklad č. 2: 80% v poslechu + 80%  v mluvení + 40% v psaní + 40% ve čtení = úspěšná zkouška

O výsledcích zkoušek vyrozumí uchazeče Regionální centrum. Kandidát se může po zadání osobního čísla a hesla také o výsledcích informovat na webové stránce ECL. Certifikát o zkoušce vydává Konsorcium ECL v Pécsi cca do 2 měsíců od jejího úspěšného vykonání.

Uchazeč má rovněž právo se v případě neúspěšného složení zkoušky odvolat do 15 dnů na adresu Konsorcia v Pécsi. Sekretariát Konsorcia přepošle žádost o projednání členu Konsorcia, který je zodpovědný za příslušný jazyk a Konsorcium, sestavené z nezávislé rady odborníků, výsledky znovu posoudí. Uchazeč bude buď o neúspěšném výsledku písemně informován a může se ke zkoušce přihlásit v dalších termínech, nebo mu v kladném případě bude zaslán bezplatně certifikát. Žádost o odvolání musí být odeslána společně s ústřižkem šeku nebo dokladem o zaplacení poplatku 700,- Kč. Formuláře jsou k dispozici v testovacích centrech nebo na domovské stránce ECL.

Odkazy

Přihláška

Přihláška [Excel, 791 kB]