Kombinované studium

Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka v kombinovaném studiu

  • Psychologie (KAL/CJKPA, KAL/CJKPF, KAL/CJKPN, KAL/CJKPR
  • a Sociální práce (KSA/CJSP) 

naleznete v anotacích těchto předmětů na Portále UPOL. Tam naleznete rovněž kontakty na tutory.