Doktorské studium

Charakteristika zkoušky z cizího jazyka v rámci DSP

Závěrečná atestace z cizího jazyka v rámci doktorského studia na FF UP v Olomouci komplexně ověřuje veškeré jazykové kompetence doktoranda. Úspěšné absolvování zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni náročnější atestace (zkouška typu B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky). Jiné zkoušky ani certifikáty mezinárodních zkoušek  nejsou uznávány, neboť testují obecný a nikoliv odborný jazyk.

Anglický jazyk

Zkoušku z anglického jazyka v rámci  doktorského studia na FF UP garantuje od akademického roku 2014/15  PhDr. Sabina Pazderová (sabina.pazderova@upol.cz). Zkoušku si je možné zapsat pod kódem KAL/91ADA a od ZS 2017/2018 je možné ji složit pouze na Centru jazykového vzdělávání FF UP.

Německý jazyk

Zkoušku z německého jazyka v rámci doktorského studia, KAL/91AND, garantuje PhDr. Jiří Nový, Ph.D. (jiri.novy@upol.cz).

Francouzský jazyk

Zkoušku z francouzského jazyka v rámci doktorského studia, KAL/91ADF, garantuje Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D. (jan.zatloukal@upol.cz).

Latinský jazyk

Od letního semestru 2016/2017 nabízí CJV FF UP pod kódem KAL/91ADL zkoušku z latiny v rámci DSP, garantem tohoto předmětu je PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D. Na Katedře klasické filologie FF UP se tato zkouška již realizovat nebude.

Italský jazyk

Zkoušku z italského jazyka v rámci DSP, KAL/91ADI, garantuje Mgr. Eva Skříčková (eva.skrickova@upol.cz).