Oxford Test of English

 • 1 zkouška
 • 2 hodiny
 • 3 úrovně (A2, B1, B2)

Centrum jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí jako první schválené testovací centrum v ČR nový test z angličtiny, který svou podobou a obsahem odpovídá požadavkům dnešních studentů. Test je určen nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i široké veřejnosti.
 

Oxford Test of English

 • 100% online test
 • ověřuje všechny dovednosti v modulech: mluvení, poslech, čtení a psaní
 • je flexibilní: umožňuje zvolit jen některou z dovedností nebo jejich libovolnou kombinaci
 • výsledky jsou k dispozici do 14 dnů

Certifikát dané úrovně uchazeči získávají podle počtu dosažených bodů:

A2       51 - 80

B1       81 - 110

B2       111 - 140

Více informací najdete na www.oxfordtestofenglish.com a v češtině zde

Manažerka testovacího centra: doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. (silvie.valkova@upol.cz)
 

Termíny

Oxford Test of English se koná v prostorách Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10) několikrát ročně. Nejbližší termíny:

4. 11. 2022 (s přihlášením a platbou do 21. 10. 2022)

9. 12. 2022 (s přihlášením a platbou do 25. 11. 2022)

 

Přihláška

Přihlášení na zkoušku  pouze elektronicky  zde
 

Cena zkoušky

 • Studenti, zaměstnanci UP a stávající klienti JŠ UPlift: 3 200,- Kč (celá zkouška); 1 500,- Kč za jeden modul
   
 • Veřejnost: 3 500,- Kč (celá zkouška); 1 800,- Kč za jeden modul

Platba

Platba převodem na účet FF UP v Olomouci (výhradně v CZK):      

Bankovní spojení: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 992103781

Specifický symbol: datum narození ve formátu (ddmmrrrr)                  

Účel platby: Oxford + Vaše příjmení
 

Příprava na zkoušku

Test není závislý na konkrétní učebnici nebo kurzu, odpovídá úrovním dle Společného evropského referenčního rámce. Ukázkový test najdete na: www.oxfordtestofenglish.com.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)